Download PDF

Sanna Repo

Monipuolinen asiakaspalvelu- ja viestintäkokemus sekä halu tehdä työtä, jolla on tarkoitus

Koulutus

19942000

Valtiotieteiden kandidaatti

Helsingin yliopisto

Pääaine käytännöllinen filosofia, sivuaine viestintä. Pääaineopinnoissani opin analyyttisyyttä ja argumentaatiota. 

19921994

Englantilaisen filologian ja tiedotusopin opintoja

Tampereen yliopisto

Englannin kielen sekä tiedotusopin perusopinnot.  

Keskeisin työhistoria

2018

Tapahtuma-avustaja

Finlandia-talo

Finladia-talon tapahtumissa toimin eteispalvelussa sekä kävijöiden neuvojana keikkatyöläisenä.

20172018

Koulunkäynninohjaaja

Seure henkilöstöpalvelut / helsinkiläiset alakoulut

Ohjaan oppilaita oppitunneilla opettajan työparina. Toimin lisäksi lv. 2017-2018 henkilökohtaisena avustajana. Nykyisin teen ohjausta sekä opetusta keikkatyöläisenä. Tehtävässä minua motivoi auttaa ihmisiä auttamaan itseään. 

20002012

Tiedottaja

Suomen Optinen Toimiala ry

Sisäinen ja ulkoinen viestintä tiedotteiden ja tapahtumien muodossa.  Vastasin järjestön Internet-sivujen uudistamisesta sekä ylläpidosta. Ideoin ja toteutin sähköisiä jäsenkyselyjä, olin alan ammattilehden avustaja ja osallistuin lehden toimitusprosessiin. Lisäksi osallistuin koulutus- ja lehdistötilaisuuksien sekä messutapahtumien ideointiin ja toteutukseen.

Työssäni keskeistä oli kirjoittaminen, tiedon etsiminen, jäsen- ja kuluttajapalvelu sekä tapahtumasuunnittelu. 

19981999

Projektiassistentti

WS-Expogroup Oy (messurakenneyritys)

Näytteilleasettajien avustaminen osastojen suunnittelussa ja sisustamisessa sekä tapahtu-man päivystys. Sain kiitosta rauhallisesta suhtautumisestani hankalissa asiakaspalvelutilan-teissa.  

20162017

Seminar assistant

The Travel Experience

My main duties at international business events were assisting the guests to various locations, welcoming the guests to their events, organizing the needed documents and in general helping with whatever needs the organizers and participants had. I work on an on-demand basis.

19911992

Järjestäjä

Oy Yleisradio Ab, TV2

Hankin rekvisiittaa tv-tuotantoihin ja avustin lavastajaa sisustussuunnittelussa. Työ opetti olemaan valmiina kaikkeen mahdolliseen, tilanteiden nopeaan muuttumiseen ja erilaisten ongelmien ratkomiseen. 

Portfolio

Tiedottajan työssäni kirjoitin myös optisen alan ammattilehteen, muun toimitusprosessin ohessa.; kts. tekstinäyte. Olin myös lehden kuvatoimittaja ja kuvasin tarvittaessa itse. Valokuvaus onkin tärkein harrastukseni; tässä linkki muutamiin kuviini https://www.flickr.com/photos/theworldthroughmylefteye/

Luonne

Olen ratkaisukeskeinen ihminen; asiat muuttuvat muuttamalla niitä. Työssäni olen saanut kiitosta mm. tehokkuudesta sekä tiedonjanostani.  Ystävät pitävät rohkeana, neuvokkaana, oikeudentuntoisena, avuliaana ja analyyttisenä. 
Ohessa MBTI-luonneanalyysin tulokset.