Download PDF

Sanna Repo

Yrittäjäjärjestön pitkäaikainen tiedottaja etsii työtä, jolla on tarkoitus.  

Text section

Kuvaustaitoisena ja valokuvista kiinnostuneena uskon olevani motivaatioltani sopiva tarjoamiinne museoassitenttien tehtäviin. Muita minua motivoivia asioita ovat ongelmien ratkaiseminen ja toimintojen kehittäminen. Analysoimisen li-säksi pidän konkreettisesta käsillä tekemisestä, ja olenkin elämässäni muun muassa roudannut sohvakalustoja. 

Keskeisin työhistoria

20002012

Tiedottaja

Suomen Optinen Toimiala ry

Sisäinen ja ulkoinen viestintä tiedotteiden ja tapahtumien muodossa.  Vastasin järjestön Internet-sivujen uudistamisesta sekä ylläpidosta. Ideoin ja toteutin sähköisiä jäsenkyselyjä, olin alan ammattilehden avustaja ja osallistuin lehden toimitusprosessiin. Koulutus- ja leh-distötilaisuuksien sekä messutapahtumien ideointi ja toteutus. 

Paljon kirjoituskokemusta, tiedon etsimistä, asiakaspalvelua sekä tapahtumasuunnittelua. 

19981999

Projektiassistentti

WS-Expogroup Oy (messurakenneyritys)

Näytteilleasettajien avustaminen osastojen suunnittelussa ja sisustamisessa sekä tapahtu-man päivystys. Sain kiitosta rauhallisesta suhtautumisestani hankalissa asiakaspalvelutilan-teissa.  

19911992

Järjestäjä

Oy Yleisradio Ab, TV2

Hankin rekvisiittaa tv-tuotantoihin ja avustin lavastajaa sisustussuunnittelussa. Työ opetti olemaan valmiina kaikkeen mahdolliseen, tilanteiden nopeaan muuttumiseen ja erilaisten ongelmien ratkomiseen. 

Koulutus

19942000

Valtiotieteiden kandidaatti

Helsingin yliopisto

Pääaine käytännöllinen filosofia, sivuaine viestintä. Pääaineopinnoissani opin analyyttisyyttä ja argumentaatiota. 

19921994

Englantilaisen filologian ja tiedotusopin opintoja

Tampereen yliopisto

Englannin kielen perusopinnot. Sisäänpääsyprosentti 6, ja olin sisäänpäässeistä ainoa, joka ei ollut asunut englanninkielisessä maassa. Työssäni olen tottunut englannin kielen lähes päivittäiseen käyttöön. 

Portfolio

Tiedottajan työssäni kirjoitin mm. alan ammattilehteen; ohessa tekstinäyte. Olin myös lehden kuvatoimittaja, ja kuva-sin tarvittaessa itse. Valokuvaus onkin tärkein harrastukseni; tässä linkki muutamiin kuviini Flickr-kuvapalvelussa

Luonne

Olen ratkaisukeskeinen ihminen; asiat muuttuvat muuttamalla niitä. Työssäni olen saanut kiitosta mm. tehokkuudesta sekä tiedonjanostani.  Ystävät pitävät rohkeana, neuvokkaana, oikeudentuntoisena, avuliaana ja analyyttisenä. 
Ohessa MBTI-luonneanalyysin tulokset.