Printing tool Download PDF

Radno iskustvo

Obrazovanje

Interesovanja

Veliki sam ljubitelj astronomije i kosmologije.

Moje aktivnosti u skoli

Aktivno učestvujem u stručnom usavrsavanju u skoli kao predavač. Najčesće izaberem temu koja je istovremeno relevantna i interesantna i predstavim je kolegama. Nakon toga prodiskutujemo o temi gde i ja imam priliku da steknem nove uvide na osnovu povratne informacije mojih kolega.

Lična profesionalna filozofija

Natavnik sam već deset godina i ako me je ovaj period naučio bilo čemu, to je da je škola mesto gde i nastavnici, a ne samo učenici dolaze da uče i da napreduju. Ova spoznaja je uticala i na moju profesionalnu filozofiju.

Ja vaspitno-obrazovni rad vidim kao neprestajni i nepresušni dijalog između nastavnika i učenika pomoću kog i jedna i druga strana rastu i razvijaju se. Stoga je dužnost svakog nastavnika, i to ne samo profesionalna nego i ljudska da, se stalno razvija i unapređuje, jer će time pomoći svojim učenicima - deci koje oblikuje u ljude - da i oni napeduju. 

Vaspitnim delom svog posla se veoma ponosim, jer vidim sebe prvenstveno kao vaspitača koji pomaže deci da se pravilno razvijaju i da dosegnu svoje pune potencijale. 

Obrazovnim delom svog posla se dičim jer je osećaj da si nekoga nečemu naučio jedan od najboljih osećaja koje jedan čovek može osetiti.

Ne smatram svoj posao lakim, ali se trudim da ga obavljam najbolje što mogu. Dajem se poslu i zalažem za svoje učenike; hvalim čak i najmanje sitnice koje primetim, ali i prekoravam kada znam da je neophodno. I ne vidim sebe kao ostrvo u ovom procesu. Trudim se da negujem i koristim svoje veze sa kolegama i roditeljima svojih učenika da im maksimalno olakšam proces edukacije u školi. 

Posle decenije rada na jednom od najzahtevnijih poslova i dalje mogu da odem na posao sa osećanjem da baš tu pripadam jer me deca uvek dočekaju sa osmehom i lepim rečima.

IELTS

IELTS sertifikat - nivo C2 (expert user)

Stručno usavršavanje

Stručno usavršavanje u okviru akreditivanih programa

Plan ličnog profesionalnog usavršavanja

Stručno usavršavanje u okviru ustanove:

1. Disleksija - predavač na Nastavničkom Veću

2. Nastavnik kao medijator - predavač na Odeljenjskom veću

3. Slušalac i učesnik u diskusijama na pradavanjima na Odeljenjskim i Nastavničkom Veću

4. Posete uglednim časovima

Stručno usavršavanje van ustanove:

a) u okviru akreditovanih programa:

        1. Obuka za koordinatora E-dnevnika

         2.Obuka za primenu standarda postignuća za predmet strani jezik u osnovnoj školi

          3. E-portfolio kao instrument za napredovanje i saradnju

          4. Beyond English

b) van okvira akreditovanih programa:

        1. EdX mooc - Deep Learning Through Transformative Pedagogy (University of Queensland)

Licenca

Položen ispit za licencu za rad u osnovnoj školi

Created withVisualCV