Download PDF

Sammanfattning

Djupt engagemang, lyhördhet och teamwork är några av de ord som fått leda vägen på mina tidigare arbetsplatser men även under min studietid som ekonomiansvarig i min studentförening. I mina yrkesroller har jag lärt mig vikten av att skapa förtroende hos mina kunder och kollegor samt att erbjuda förstklassig service. Utbildningen jag snart har genomfört har bidragit till en ökad analytisk förmåga samt gedigna kunskaper inom det ekonomiska fältet. Min målsättning just nu är att ta min civilekonomexamen kommande år och således under vägens gång få handfasta erfarenheter inom det administrativa och ekonomiska yrkesområdet.

Utbildning

2013.09

Civilekonomprogrammet, 240 poäng

Linnéuniversitetet, Kalmar & Växjö

Inriktning: Controller

Uppsats: 

”Det enda som är varaktigt är förändring”

- En flerfallsstudie om hur lagregleringar inom revisionsbranschen
påverkar revisions- och konsultverksamheten

Medförfattare: Rebecca Nilsson

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:949586/FULLTEXT01.pdf

Beräknad examen: juni 2017

2010.092011.01

Historia, 30 poäng

Halmstad högskola, Halmstad
2006.092009.06

Gymnasieexamen Estetiska programmet teater

Sturegymnasiet, Halmstad

Arbetslivserfarenhet

2016.062016.08

Butikssäljare

Scorett Footwear AB; Halmstad & Håkanssons; Halmstad

Tar med mig relationsbyggande med kunder, ledarskapsförmåga gentemot mina nyare kollegor, förtroendeskapande i samband med försäljning, samarbete samt administrativt arbete.

Sommaranställning

2014.052015.09

Slottsguide

Kalmar Slott; Kalmar

Tar med mig handfasta erfarenheter i offentligt tal, kundkontakt och service, kunskap i vikten av att vara kreativ och flexibel i mitt kundmöte samt ledaregenskaper i min roll som guide. 

Deltid och Sommaranställning

2011.042013.08

Butikssäljare

Scorett Footwear AB; Halmstad

Butiksansvarig under delar av sommaranställningen

Deltid och Sommaranställning

2010.042010.11

Butiksledare

Tezenis; Calzedonia uk; London

Tar med mig erfarenheter från mitt administrativa arbete med schemaläggning samt ansvar över butiken, ett utvecklat engelskt språk samt erfarenheten att arbeta utomlands. 

Heltid

Tidigare anställningar

ButikssäljareIntimissimi; Calzedonia uk; London (2009 - 2010)

Restaurangbiträde - McDonalds; Halmstad (Sommaren 2009)

Restaurangbiträde - Lenas Kebab; Halmstad (2008)

Förskolevikarie - Halmstad kommun; Halmstad (Sommaren 2007)

Telefonförsäljare - Avant telemarketing; Halmstad (2006-2007)

Förtroendeuppdrag

  • Ekonomiansvarig och styrelsemedlem i studentföreningen Kalmar Ekonomistuderandes Sällskap verksamhetsår 2015.
  • Engagemang i introduktion för nya studenter vid Linneuniversitet, detta som general 2014 samt styrelsemedlem 2015.

Övriga meriter

  • Mottagare av Halmstad Handelsförenings ekonomistipendium 2014 samt 2015
  • Skådespelare i teaterföreställningar i Halmstad samt Laholm under tiden Halmstad var min hemort.

Språkkunskap

  • Svenska - Modersmål
  • Engelska - Mycket väl i både tal och skrift

IT kunskap

MS Office

Word, Excel, Power-Point

Visma eekonomi

Bokföring för ideell förening

Referenser

Lämnas gärna på begäran