Download PDF

Yhteenveto

Olen opiskellut sulautettuja järjestelmiä ja ympäristöteknologiaa. Työhistoriani on Nokia/Microsoftilta ja sisältää matkapuhelinten mekaniikkatestausta, ohjelmistojen testausta, testiautomaation kehittämistä ja asiantuntijaprojekteja.

Harrastan autoja ja elektroniikkaa ja olen kiinnostunut puhtaasta teknologiasta.

Äidinkieleni on suomi, työkieleni oli vuosien ajan englanti ja saksaa osaan perusteet.

Työhistoria

2017

Robotinhoitaja

20142015

Ohjelmistoinsinööri

Microsoft OY (Salo)

Siirryin yrityskaupan yhteydessä Microsoftille ja työnkuva laajeni puhelinohjelmistojen testaukseen. Todella itsenäinen toimenkuva, tehtävän mukaan viikko- tai kuukausiraportointi. Windows käyttöjärjestelmät (OS 7, 8, 10) todella tuttuja, samoin kaikki valmistetut Lumia-puhelinmallit. Alihankkijatiimien ohjeistaminen, raportointi, testisuunnitelmien teko, analyysi, ongelmanratkaisu, kehitystyö.

20082014

Insinööri / Järjestelmäasiantuntija

Nokia OY (Salo)

Aloitin Nokian tuotekehityksessä ohjelmoijana ja siirryin ensimmäisen vuoden aikana alihankkijatiimien yhteistyökoordinoijaksi ja siitä ohjelmistotestaukseen. Ohjelmistotestauksessa etenin parissa vuodessa tiimin jäsenestä oman testilaboratorion omistajaksi. Manuaalinen testaus, testiautomaatio, suunnittelu, kehitys, ylläpito, kansainväliset tiimit, scrum, virtuaaliympäristö, etäyhteys. 

Koulutus

20142017

YAMK Insinööri, Ympäristöteknologia (Kesken)

Turun Ammattikorkeakoulu

Töiden ohessa aloitettu asiantuntijakoulutus. Ympäristöön liittyvien aiheiden lisäksi tutkimustöitä, raporttien kirjoittamista ja kansainvälistä kauppaa. Päättötyöni (Älykodin energiatehokkuus) on loppusuoralla ja kaikki kurssit suoritettu hyväksytysti.

20032007

AMK Insinööri, Sulautetut järjestelmät

Turun Ammattikorkeakoulu

Koulutus sisälsi monipuolisesti robotiikkaa ja ohjelmointia. Työharjoittelut ja päättötyön suoritin Nokia OY:n laadunvalvontayksikköön.