sAİM AYBARS AKKÜLAH

  • İstanbul, Turkey, TR
sAİM AYBARS AKKÜLAH

Work experience

Work experience

Student

EMU
Jul 2014 - Present

Stajyer

Aktek