Printing tool Download PDF

Rovshan Kazimov

                                                                                 poxuy

İş təcrübəsi

BAnk Technique ASC

Marketinq şöbəsinin çüdiri

Ö;hdəliklər:

mətbuatla əlaqələr

reklam işi

zibil daşıma

lomkaya düşmə

Education

əə