Download PDF

Rose Headley-Krukerink

Communicatief - resultaatgericht- snelle denker

Samenvatting

Met mijn communicatieve vaardigheden, gedrevenheid en scherpe geest kan ik een ambitieuze, innovatieve organisatie helpen om klanten de best mogelijke producten en service te bieden. Ik heb affiniteit met complexe vraagstukken. U kunt contact met mij opnemen via                                  

06-20674614 en [email protected]

werkervaring

Eigenaar

Dutch Divine Canberra
20132016

Opzetten stroopwafelbedrijf Australië 

Kerncompetenties: ondernemend, gedreven, communicatief, creatief, vasthoudend, nieuwsgierig, oplossingsgericht, resultaatgericht

 • ontwikkelen recepten I aanschaf materiaal laten ontwikkelen logo I maken website
 • verkrijgen registratie als 'food business' door de Australische Voedsel en Waren Autoriteit
 • binden van klanten marketing kennis vergaren en inzetten schaalvergroten via markten, evenementen en retailers

ICT Project manager &                 Interim manager

Intermin/Kennisnet/Ministerie van Onderwijs
20112012

Herzien van de aansturing van Kennisnet, publieke organisatie voor onderwijs en ICT (https://www.kennisnet.nl/wie-wij-zijn/)

Kerncompetenties: communicatief, sociaal vaardig, analytisch, daadkrachtig, oplossingsgericht, organisatorisch sterk, enthousiasmerend, snelle toeëigening van kennis

 • identificeren en analyseren van de problemen bij de aansturing van Kennisnet
 • organiseren individuele en gezamenlijke gesprekken over oplossingen met aandeelhouders uit het primair, secundair en beroepsonderwijs
 • draagvlak creëren voor oplossingen
 • SMARToplossingen implementeren

Interim teamleider ICT/onderwijstijd

 • begeleiden en coachen van zes teamleden 
 • voorbereiden van de minister van onderwijs op parlementaire debatten en werkbezoeken 

Account manager & Policy adviser

Ministerie van Defensie
20062011

Maken defensiebeleid en adviseren minister en staatssecretaris 

Kerncompetenties: communicatief, pro-actief, sociaal vaardig, resultaatgericht, analytisch, deadline bestendig, organisatorisch sterk, verbindend

 • opbouwen breed nationaal en internationaal netwerk
 • analyseren complexe informatie 
 • identificeren uitdagingen en problemen
 • draagvlak creëren binnen en buiten het ministerie voor oplossingen  
 • organiseren en leiden van vergaderingen
 • tot stand brengen gedragen advies aan bewindspersonen

Een speciale erkenning  ontvangen voor de coördinatie van de begrotingsbehandeling in 2011

Rijkstrainee programma 

Ministerie van Binnenlandse Zaken
20042006

Plaatsingen bij de rijksoverheid en de NAVO (Brussel)

Kerncompetenties: nieuwsgierig, communicatief, planmatig, pro-actief, creatief, gedreven, analytisch, oplossingsgericht

 • aansturen onderzoek naar verbeteren crisiscommunicatie  
 • organiseren gedeelde oplossingen verbeteren crisiscommunicatie 
 • onderzoek naar het inzetten van Nederlandse militairen in post-conflict landen
 • organiseren samenwerking in post-conflictlanden met andere ministeries
 • voorzitten van het Interdepartementaal Trainee Overleg
 • mede organiseren NAVO civiele crisisoefening 

opleidingen en trainingen afgerond

Mediation

Conflict Resolution Service
20152015

Management development leergang

Ardis
20102011

Bestuurskunde leergang voor rijkstrainees

Universiteit Leiden
20042006

Master internationale betrekkingen

Universiteit van Groningen
19992004

Focus op mondiale economie en veiligheidsvraagstukken
Stage Oxfam America, Boston

Propedeuse geschiedenis

Universiteit van groningen
19981999

Talen

Nederlands - moedertaal                              Engels - vloeiend                             Duits - redelijk tot goed                             Frans - redelijk

Interesses

Theatersport, zingen (jazz en soul), hardlopen, lezen