Roland Abiertas

  • Barcelona  Carrer Villiarroel 42 2-3

RESUME  

Buenas, sóc el roland m'agradaria treballar en el vostre tienda per la tarda i cap de semana perque estic estudian encara grau mitja de    

informatica i m'agradaria ajuda la meva mare a pegar al colegi.          

Historia 

Work experience
Jun 1915 - Sep 1915

Informatica

LifeInformatica

Vui fer un treball  extra per tindre una mica de diners abans de comança el curs.

Educacio

Education
Sep 2010 - Jun 2015

4r d' ESO

Salesians Rocafort

Skills

Skills

L'informatica

m'agrada molt l'ordinador i m'agradaria aprendre més.

Text Section