Printing tool Download PDF

Rien Van Es

Als arbeidskundige ben ik op zoek naar de mogelijkheden van mensen.

Summary

Ervaring in het uitvoeren van arbeidskundige testen en toetsen; het begeleiden en de verslaglegging van re-integratie trajecten. Trainen, coachen en mediation.

Van origine ben ik een techneut die via LBO onderwijs in de metaalsector terecht gekomen is. Dat was op nog jonge leeftijd en pas in een later stadium ben ik door werk en (avond)scholing aan mijn opleiding gaan werken. Ik beschik daardoor over de nodige werkervaring in verschillende disciplines die door een variatie van technische opleidingen ook theoretisch is onderbouwd.
Met verschillende disciplines bedoel ik dat ik ervaring heb ik de utiliteit- en woningbouw, nieuwbouw en onderhoudsprojecten in de petrochemie en de voedsel industrie, industriële renovatie projecten en het verhuizen van technische installaties binnen de Europese Unie.

Dat wil zeggen dat ik gedurende de eerste helft van mijn werkende leven in de installatie bouw heb gewerkt. Ik weet hoe het werkt op de raffinaderij, ik ken de mentaliteit van de bouw en begrijp de cultuur op de vloer maar ook die van het management. Omdat ik onder aan de ladder begonnen ben weet ik veel uit ervaring. Bijvoorbeeld hoe saai het kan zijn om de hele dag hetzelfde te moeten maken, hoe oncomfortabel je jezelf kan voelen met al die (veiligheids)kleding aan je lijf in de zomer op de raffinaderij of hoe koud het ’s winters is in het montage bakje van een hoogwerker op 15 meter hoogte. Dat heb ik allemaal niet van horen zeggen en dat geeft me een voorsprong op de huidige collega’s.

Specialismen : Opgenomen in het Register van Arbeidskundigen.
Inovat Registratiecode 7007.1009.013200

Work experience

Mar 2010Present

Arbeidskundige

Gemeente Nissewaard
Het testen en toetsen van deelnemers van het Reïntegratie Traject van Gemeente Spijkenisse. In kaart brengen van de arbeids- en werknemersvaardigheden. Opleidings- en trainingsvoorstellen doen en in een verslag vastleggen. Daarnaast het trainen en coachen van de traject deelnemers op houding en gedrag.
May 2008Present

Re-integratie Specialist

Self Employed
Voor het laten uitvoeren van Arbeidskundige onderzoeken waaruit, rekening houdend met het (arbeids- en opleidings) verleden en het arbeidsmarktperspectief van de betrokkene, een onderbouwde toekomst visie ter beschikking komt. Daarin wordt het fysieke en mentale kennen en kunnen van de betrokkene, aan de hand van test en /of toets uitkomsten, weergegeven alsmede de naar boven gekomen werknemersvaardigheden. De duur van het onderzoek is variabel.Jun 2008Feb 2010

Praktijkbegeleider

Horizon Jeugdzorg
Invulling geven aan de begeleiding van “streetwise” jongeren in het Leerwerkbedrijf Metaal van Educatief Centrum de Horizon. (zogenaamd cluster 4 onderwijs)
Dec 2001May 2008

Bedrijfstrainer

Welplaat 
Functionele aansturing van alle leidinggevenden in hun ontwikkeling naar ontwikkelaar. Detacheren en begeleiden van mensen met een arbeidshandicap; gecertificeerd uitvoerder van testen en toetsen; initiatiefnemer en beheerder van de opleidingsportefeuille.

Education

2011Present

Gedragskundige

HBO Gedragsbeinvloeding NCOI
Gedragskunde
20142015

Masterclass 

Master Psychologie en gedrag NCOI 
Gedragskunde
19982001

Arbeidskundige

Saxion Hogeschool Deventer
Arbeidsdeskunde (reïntegratie modules)

Skills

2009 - 2015 Buurtbemiddelaar 
Buurtbemiddeling richt zich op herstel van communicatie en op (het ontwikkelen van) de kracht van mensen om zelf hun conflicten op te lossen. Daarbij zijn de effecten op langere termijn empowerment van de buurt, verbetering van de leefbaarheid, bevordering van de veiligheid, sociale cohesie en integratie en preventie.
De Rotterdamse opdrachtgevers (deelgemeente, woningcorporaties en politie) ondertekende een kwaliteitsprotocol, dragen medeverantwoordelijkheid voor de resultaten en investeren niet alleen met geld maar ook via menskracht (training personeel, actief doorverwijzen, directe contacten en overleg).van 
2011 - 2013 Schuldhulpmaatje
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerkelijke organisaties in Nederland en het platform voor Christelijke Schuldhulppreventie. Dit vrijwilligersproject is hun gezamenlijke antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. De aanpak richt zich erop dat mensen leren hoe zij een financieel gezond leven kunnen leiden. Dus geen symptoombestrijding, maar structurele hulp die uitkomst biedt voor de lange termijn.

Portfolio

2013 Bereik Spijk 
Het project was een samenwerking tussen Gemeente Spijkenisse, De Verkeersonderneming en het bedrijfsleven. Het primaire doel van ons project is het bijeen brengen van aanbieders van anti file diensten en de mensen die in de file staan. Omdat een groot deel van het team uit leden bestaat die op zoek zijn naar een betaalde baan is het secundaire doel om deze mensen in contact te brengen met het bedrijfsleven. Op die manier hebben ze de kans hun netwerk uit te breiden teneinde een plaats op de arbeidsmarkt te veroveren. 
2014 Spijkenisse Works
Op woensdag 26 november organiseert World Rotterdam, in opdracht van de gemeente Spijkenisse, een bijeenkomst waarbij 25 werkzoekenden begeleid en gemotiveerd zullen worden om een baan te vinden. Het evenement zal plaatsvinden in het nieuwe theater De Stoep. Daarbij zullen we de mogelijkheden van het theater gebruiken om het evenement zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het streven is om minimaal 100 bedrijven het evenement bij te laten wonen zodat de werkzoekende die geselecteerd zijn voor dit project optimaal de kans krijgen zichzelf aan ondernemend Spijkenisse te presenteren.