Download PDF

Kort om mig

Som person er jeg interesseret i mange områder, og at der sker en masse omkring mig. Jeg har en god fornemmelse for at skabe relationer til mennesker og trives bedst med en positiv tilgang til tingene. Dette giver mig gåpåmod og engagement til at tage initiativ og bære et ansvar.

Bevægelse er en stor del af min hverdag, da den er med til at give mig et frirum og energi, hvorunder specielt dans og gymnastik er blandt mine største interesser. 

Erhvervserfaring

Feb 2017Nu

Professionshøjskolen Absalon

Servicemedarbejder i Kantinen, Campus  Roskilde

Som servicemedabejder hjælper jeg til med de praktiske opgaver der hører til i et storkøkken. Herunder forberedende arbejde i forbindelse med madlavning samt rengøring og opvask.

Okt 2016Nu

Professionshøjskolen Absalon

Studentervejleder 

Som studentervejleder bidrager jeg gennem min vejlederindsats studiemiljøet. Jeg står bl.a. til rådighed for at give hjælp, råd og vejledning til medstuderende gennem uddannelsesforløbet.

Herunder har jeg som tutor haft medansvar for at modtage og give de nye studerende en god studiestart, så de føler sig velkomne og klar til at starte på studiet. 

Yderligere har jeg været en del af teamet til at arrangere rustur/introtur for den nye årgang. 

Okt 2016Nu

DGI Storkøbenhavn

Frivillig i DGI Storkøbenhavns stævneudvalg

Frivillig i projektgruppen, hvor jeg på vegne af DGI har medansvar for at planlægge og afvikle gymnastikstævner i Storkøbenhavn. 

Mit hovedansvarsområde er koordinering af frivillige med skemalægning, fordeling og uddelegering af opgaver.

20152017

Gymnastikhøjskolen Ollerup

Instruktør

På Familiehøjskole har jeg haft ansvar for planlæggelse og afholdelse af ugekurser fulde af aktiviteter for børn og deres forældre i samarbejde med en gruppe af instruktører og dertilhørende kursusleder. Udover fælles aktiviteter for alle kursusdeltagere (op mod 200 deltagere) har jeg hvert kursus været medansvarlig for varetagelsen af en specifik børnegruppe, fra 7-18 år. 

Mar 2016Jul 2016

Broskolens SFO, afdeling Bøgehøj

Pædagogmedhjælper - skole og SFO

Har varetaget opgaver som hjælpelærer, stået for understøttende undervisning samt arbejdet i SFO og før-SFO.

Jeg har være igangsætter for kreative projekter med bl.a. æstetik og retskrivning som hovedfokus. 

Jan 2016Mar 2016

Tingkærskolen

Tilkaldevikar - skole og SFO

Vikar for aldersgruppen 0. - 8. klasse inkl. førskolebørn. Vikar både i undervisningsdelen og i SFO.

Jan 2015Dec 2015

Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Undervisning af efterskoleelever

I løbet af året varetog jeg undervisning af efterskole- og gymnasieklasser udefra, der kom for at opleve livet på højskole. Jeg underviste i dans og rytme.

Jul 2011Jun 2014

Skals Bibliotek

Bogopsætter

Beskæftiget med materialehåndtering med hovedvægten lagt på påpladssætning og revision af materialer samt forefaldende opgaver.

Jul 2009Jun 2010

Skals Bibliotek

Bogopsætter

Beskæftiget med materialehåndtering med hovedvægten lagt på påpladssætning og revision af materialer samt forefaldende opgaver.

Uddannelse

Sep 2016Forventet slut Feb 2020

Professionshøjskolen Absalon

Leisure Management - Professionsbachelor

Leisure Management er en erhvervsrettet erhvervsøkonomisk uddannelse, der omhandler  ledelse indenfor fritids- og oplevelsesindustrien.
Undervisningen indeholder fagområderne Leisure Management, metode, økonomi, marketing og organisation og ledelse. 

Aug 2014Dec 2015

Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Højskoleelev

3 semestre

August 2014 - december 2014 med linjen Rytmisk gymnastik, ca. 4½ måneder

Januar 2015 - juni 2015 med linjen Dans, inkl. danseturné, ca. 5½ måneder

August 2015 - december 2015 med linjen Hubster, dog med sidelinjen Dans. ca. 4½ måneder

Højskolekursernes indhold: 

 • Lederuddannelse, praktisk didaktisk - introduktion til idræt og LUP
  • Idrætsfag: Friluftsliv, fodbold, svømning, styrketræning
  • LUP: Basis førstehjælp, opvarmning (teori og praksis), RECIM + brug af sportstape, skadesforebyggelse, undervisningsteori, spilhjulet
  • LUP - læring, udvikling og perspektivering
  • Projektarbejde
  • Danseturné
 • Idrætsvalgfag:
  • Boldspil
  • Styrketræning
  • Fodbold for piger
  • Fodbold (både piger og drenge)
 • Ikke idrætsligt valgfag
  • Band
  • Foto/video
 • Teoretiske fag
  • Foredrag
  • Sang og fortælling
  • Verden og mig - diskussionsfag med fokus på stillingstagen og personlig udvikling
 • Projektuger, studieture m.m.
  • Fremtidens Idrætslederuddannelse
  • Efterskolepraktik på BGI akademiet, hvor jeg hovedsageligt underviste i dans og rytmisk gymnastik
  • Studietur til Island
  • Studietur til Norge
  • Gymnastraeda 2015, Helsinki, Finland
  • Studietur til Amsterdam, Holland

OllerupHubster er en linje, hvor man som elev følger et særligt teoretisk og praktisk kursusforløb som projektmager. Der arbejdes med mange forskellige områder, bl.a.:

 • Dokumentation af forløb
 • Skriftlige opsamlinger på læreprocesser
 • Kommunikation og sociale medier
 • Kontakt med f.eks. skoler, personer, grupper, workshops m.m., der har betydning for lederuddannelse og fagets udvikling
 • Events og arrangementer som del af den praktiske og administrative tilgang til opgaverne. Bl.a.:
  • Arrangementer for skolens elever. 
  • Move Week, der er en del af den europæiske kampagne Now We Move, som ISCA står bag. (Her var jeg i styregruppen)
  • VM i trampolin og tumbling
Aug 2011Jun 2014

Viborg Gymnasium og HF

Student, STX

Dansk, historie, engelsk, tysk og matematik på A-niveau

Fysik og kemi på B-niveau

Aug 2010Jun 2011

Himmerlands Ungdomsskole, Haubro

Efterskoleelev

10. klasse

Haubro, Aars, Danmark

Aug 2000Jun 2010

Skals Skole

Folkeskoleelev

0.-9. klasse

Interesser

Projekter jeg har arbejdet med:

 • Sommerstævne 2017 - Gymnastikstævne, som del af projektgruppen bag. 
 • Forårsstævne 2017 - Gymnastikstævne, som del af projektgruppen bag. 
 • Stenbrostævne 2017 - Gymnastikstævne,  som del af projektgruppen bag. 
 • Move Week, der er en del af den europæiske kampagne Now We Move, som ISCA står bag. Del af styregruppen, der bl.a. organiserede og udformede dagenes gang. (2015)
 • VM i trampolin og tumbling. Hjælp til at skabe og passe fanzonen. (2015) 
 • OD-dag på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, som del af styregruppen. (2015) 

 

Trænererfaring - Gymnastik:

 • 1 uges efterskolepraktik på BGI Akademiet, Idrætsefterskole med Sport og Gymnastik. Hovedsageligt undervisning i dans og rytmisk gymnastik (2015) 
 • Undervisning i dans og rytme af efterskole- og gymnasieklasser, Gymnastikhøjskolen i Ollerup (2015)
 • Hjælpetræner for Krudtugler, 5-årige gymnaster, Ollerup Gymnastikforening (2014-2015)
 • Hjælpetræner for Kanonkugler drenge, gymnaster 1.-2. klasse, Ollerup Gymnastikforening (2015)
 • Gymnastiktræner for 0.-2. klasse, Skals Gymnastikforening (2013-2014)
 • Gymnastiktræner for hovedsageligt 9.-10. klasse, Skals Gymnastikforening (2013-2014)
 • Hjælpetræner til sommergymnastik, 4-7 år og 8-12 år, Gymnastikforeningen KVIK Viborg (2013)
 • Gymnastiktræner for 0.-2. klasse, Skals Gymnastikforening (2012-2013)
 • Hjælpetræner i gymnastik for 3.-5. klasse, Skals Gymnastikforening (2012-2013)

Kurser m.m. jeg har deltaget i:

 • SMT1, spring-modtager-kursus, Gymnastikhøjskolen i Ollerup (2015)
 • Fremtidens Idrætsleder-uddannelse, Gymnastikhøjskolen i Ollerup, (2014)
 • 1 uges sommerkursus på Gymnastik- og Idrætshøjskolen Viborg, Move Yourself (2013)
 • Færdselsrelateret førstehjælp og hjerte-lunge-redning, dansk røde kors, Viborg (2013)
 • Gymnastikuddannelse 1, Jetsmark Idrætscenter, Pandrup (2012)
 • 2 ugers sprogskole i Grimma, Tyskland (2012) 
 • 1 uges sprogskole med Viborg Gymnasium og HF, Bremen, Tyskland (2012) 
 • 1 uges sommerkursus på Skolerne i Oure, Street dance, (2011)

Deltagelse i forskellige arrangementer og andet:

 • Georg Mohr-konkurrencen - matematikkonkurrence, Viborg Gymnasium og HF (2014)
 • Masterclass matematik i Sorø, Viborg Gymnasium og HF (2014)
 • Kørekort, Palle Gehlerts køreskole (2013)
 • Masterclass matematik i Sorø, Viborg Gymnasium og HF (2013)
 • Write Club, Viborg Gymnasium og HF (2012-2013)
 • EUSO (den Europæiske Science Olympiade) i Danmark, Viborg Gymnasium og HF (2012)
 • Børn og Broderi ved Helle Mogensen, Skals Håndarbejdsskole