Printing tool Download PDF

Work experience

Dec 2015Present

Kepala Sekolah

Madrasah Ibtidaiyah Kebonrandu

Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi

Education

19891995

MI Kebonrandu Cibadak

Sekolah Dasar

19951998

MTs. Al-Hidayah Cibadak

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

19982001

Ilmu Pengetahuan Sosial

MA Al-Hidayah Cibadak

Sekolaj Lanjutan Tingkat Atas

20062010

S1 - Pendidikan Agama Islam

STAI Kharisma 

Sekolah Tinggi Agama Islam