Quỳnh Nguyễn Thị

  • Hà Nội, VIệt Nam
Quỳnh Nguyễn Thị

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Work experience

Work experience
Nov 2014 - Present

Nhân viên Marketing Online

Công ty TNHH Tổng hợp Tâm Anh
  • Lập và triển khai các chiến dịch quảng cáo
  • Phân công, giám sát tiến độ công việc
Aug 2014 - Nov 2014

Kế toán công nợ

Công ty TNHH Cotto Quảng Ninh

Theo dõi và đối trừ công nợ

Education

Education

Sep 2010 - Jun 2014

Kế toán doanh nghiệp

Học viện Tài Chính

Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi

Điểm tích lũy: 7.92/3.26

Skills

Skills

Microsoft Office

Teamwork

Quản lý và sắp xếp công việc

Text Section

Là một người yêu thích công việc kế toán, đam mê những con số, tôi luôn mong muốn được trở thành một kế toán viên có năng lực nghề nghiệp, trở thành nhân viên đáng tin cậy của đồng nghiệp và lãnh đạo. Tôi hy vọng được làm việc ổn định và lâu dài,