Qui som?

 • MPa enginyers és una empresa jove formada per professionals de llarga experiència.
 • L'equip està format per dos enginyers, una delineant projectista i una arquitecta tècnica.
  • Miquel Padrós, enginyer industrial especialitzat en construcció i estructures per la UPC, integrant del Collegi d'Enginyers Industrials de Catalunya, ha sigut cap del departament de serveis a la construcció en l'enginyeria "Esblada Industrial Solutions S.L.", consultor d'estructures i direcció facultativa en la constructora "IFAG Ingenieria S.A." i consultor d'estructures en l'enginyeria "Static Ingenieria S.A.P"
  • Rossella Vecchiato, enginyera de l'edificació especialitzada en estructures en la Universitat de Pàdua. Màster en Managment de la construcció per La universitat Ramon Llull "la Salle". Porta més de quatre anys treballant en el sector de la construcció com a consultora d'estructures.
  • Vanessa Ramírez, delineant projectista especialitzada en edificació i obra civil per I.E.S. "La Guineueta". Mes de dotze anys d'experiència treballant com a delineant projectista. Tres anys com a delineant industrial en tècniques modulars i industrials. Cinc anys com a delineant d'obra civil i quatre anys com a delineant d'edificació.
  • Ana Carmona, arquitecta tècnica especialitzada en l'amidament i realització de pressupostos d'estructures en l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. Cinc anys d'experiència en la delineació d'estructures, control i revisió de la part de delineació. Dos anys d'experiència en empresa consultora d'estructures, realitzant la revisió de la delineació, els amidaments, i posterior pressupost.
 • Hem adquirit experiència treballant en les següents empreses:
 • Esblada industrial solutions
 • IFAG ingenieria S.A.
 • Static Ingenieria S.A.P
 • GPO ingeniería S.A.
 • Temoinsa
 • PEDELTA S.L.
 • M103, S.L.
 • Dao Estudi, S.L.,

Què hem fet?

 • Projectes d'estructures amb més de 50.000 m² edificats , veure la nostra pàgina www.mpaenginyers.com
 • La tipologia d'aquests edificis comprèn tant l'estructura de formigó (reticulars, lloses massisses, unidireccionals, plaques prefabricades), d'acer (estructura metàllica, xapa collaborant, forjats mixtes) i de fusta.

Què oferim?

 • Assessorament estructural des de l'avantprojecte fins a la direcció d'obra
 • Contacte directe amb el client per a la realització de projectes
 • Estructura optimitzada tant pressupostàriament com en facilitat d'execució
 • Realització d'amidament i/o pressupost de l'estructura
 • Terminis de lliurament ajustats a la complexitat del projecte
 • Tarifes competitives

A què ens comprometem?

 • A realitzar un estudi personalitzat de l'estructura
 • Alliurar al client un pressupost orientatiu del cost del projecte
 • A complir amb els terminis establerts pactats amb el client

Per qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.