Download PDF

Work experience

Dec 2008Aug 2010

Sekretær

Di - Organisation for erhvervslivet

Sekretær i afdelingen for overenskomst og ansættelsesret. Skrivning af korrespondance, arrangering af mæglingsmøder, sagsoprettelse, mødeplanlægning, rejsebestillinger, korrekturlæsning, skrivning af juridiske dokumenter, journalisering

20002003

Sekretær/korrespondent

Dansk Handel & Service

Ansættelse som sekretær/korrespondent i informationsafdelingen.

 • Varetog korrespondance til presse og medlemsvirksomeder.
 • Medlemskontakt, løbende opdatering af hjemmeside og database.
 • Tilrettelæggelse og udsendelse af nyhedsbreve til medlemsvirksomheder.
 • Korrekturlæsning af medlemsblad. Kontakt til bureau og trykkeri.
 • Engelsk korrespondance/ oversættelse
19922000

Sekretær /korrespondent

Tidsbegrænsede ansættelser

Tidsbegræsede ansættelser (barselsvikar eller projektansættelse) hos:

 • Novo Nordisk. Projektansættelse som assistent/ sekretær i Enzyme Promotion. Korrespondance på dansk/engelsk og involveret i fremstilling af tryksager.
 • Europæiske Rejseforsikring A/S. Tidsbegrænset ansættelse som sekretær for den administrerende direktør. Korrespondance på dansk/engelsk, referattagning bl.a. ved internationale bestyrelsesmøder, diverse sekretæropgaver. Anvendt MS Office.
 • Alliance Vikarer og Personaleudvælgelse ApS. Vikariater som sekretær/korrespondent i dansk og engelsk.
 • Danisco A/S. Barselsvikariater som sekretær/korrespondent i driftsøkonomisk afdeling og koncernøkonomi.
 • Sjællandske Kraftværker. Projektsekretær til projekter i udlandet.
 • Novo Nordisk A/S, Glostrup, R&D Ledelse, Medical Systems. Barselsvikar for afdelingssekretær. Korrespondqance (herunder oversættelser til engelsk), mødereferater, rapportskrivning, koordinering af møder.
19781992

Sekretær

Nestlé Danmark A/S

Sekretær for marketingdirektør og produktansvarlige. Opgaverne bestod i

 • Korrespondance (dansk, engelsk, tysk) og referattagning ved møder.
 • Telefonkontakt med hovedkontor i Schweiz, leverandører og forbrugere
 • .Skrivning af bl.a. marketingplaner, rapporter, præsentationsmaterialer.
 • Planlægning og koordinering af konferencer og interne/eksterne møder.
19761978

Sekretær

A/S ATLAS

Sekretær for marinedivisionens tekniske afdeling. Skrivning af korrespondance (dansk, engelsk, tysk), samt ajourføring/oversættelse af dokumentationsmateriale. Tilbudsskrivning.

19741976

Sekretær

Bandag Europe S.A., Bruxelles

Europæisk salgskontor af amerikansk firma, som sælger slidbaner til dæk.

Sekretær for kreditchefen. Skrivning af korrespondance (engelsk, tysk, dansk). Telefonkontakt (kunder, agenter). Kontrol af kontoudtog og opfølgning.

19721974

Lærer i handelsfag

Kamwala Secondary School, Lusaka

Lærer i handelsfag (maskinskrivning, kontorpraksis) på realskole med indiske/afrikanske elever.

Jobbet krævede stor tilpasnings- og indfølingsevne, godt kendskab til engelsk, god planlægning, samt selvstændighed.

Education

Tresproglig korrespondent

Handelshøjskolen i København (nu CBS)
20102010

Coaching i organisationer

Niels Brock

Coaching i organisationer (6 ugers selvvalgt kursus)

19961997

Voksenunderviser

Københavns Dag- og Aftenseminarium
19931996

Merkonom (turisme)

Niels Brock
19651968

Nysproglig student

Roskilde Katedralskole

Resumé

Med en uddannelse som tresproglig korrespondent og efterfølgende kurser inden for sekretær- og kontorområdet har jeg siden 1974 arbejdet inden for kontor og administration.

Jeg har arbejdet som korrespondent, sekretær, receptionist og administrativ medarbejder. I starten i større internationale virksomheder, og siden i virksomheder inden for forsikring, energi og medicinfremstilling. Har de sidste ti år arbejdet i arbejdsgiverorganisationer. Ud over sekretær- og administrative opgaver har jeg også arbejdet i tæt dialog med medlemsvirksomhder. Jeg har været tilknyttet afdelinger inden for marketing og salg, samt i flere tilfælde arbejdet direkte for direktionen.

Interesser/ fritid

 • Sport på motionsplan (gymnastik, line dance, tennis, løb)

 • Kulturelle aktiviteter

 • Familie og venndr