Download PDF

Summary

Kommunikatör och projektledare. Duktig på att föra ut ett budskap till en målgrupp. Älskar att skriva och skapa dialog med en grupp oavsett om det är över nätet eller i ett fysiskt rum. Bra på att bygga personliga nätverk och behålla dem. Kan få andra personer att tro på sig själva och utvecklas. Ser helheten när andra fokuserar på detaljer. Orädd. Kreativ. Tycker att det är viktigt med humor och att ha roligt även på jobbet. Tar gärna frilansuppdrag som journalist/reporter. 

Work experience

Jul 2011Present

projektledare/kommunikatör

Saco

Driver olika projekt och kommunikationsinsatser. Utvecklar och marknadsför exempelvis projektet Omstart som är en satsning på en webbportal för invandrade akademiker. Syftet är att underlätta jobbsökande, hitta kompletterande utbildningar och få värdefulla, tips råd och inspiration. Kreativitet, goda kontakter och pedagogisk förmåga är viktiga egenskaper som jag får nytta av i rollen på Saco. 

Jun 2011Jun 2011

utredare

Saco

Genom intervjuer med med representanter för några av Sveriges största börsbolag har jag undersökt samt sammanställt resultatet i en kortare rapport på ämnet lönebildning. Sammanställningen kompletterar en statistisk studie från Saco och används till lanseringen av Saco-rapporten. 

Feb 2011Apr 2011

projektledare

SNS

Ansvar för att arrangera och marknadsföra konferenser. Målgrupp och talare är chefer för större företag, organisationer och myndigheter samt viktiga beslutsfattare. Som projektledare måste jag aktivt följa samhällsdebatten. Jag ansvarar för allt från idé till genomförande. Research, upplägg, val av och kontakt med talare och moderator, detaljerade frågeställningar, skriva vassa och inbjudande texter och marknadsföring via utskick, webbsida och sociala medier.  

Jul 2006Dec 2010

projektledare/kommunikatör

Naturvetarna

Från 2009 främst reporter på tidningen Naturvetare. Under hela anställningen projektledare med ansvar för kommunikation och utveckling av studentwebb och sociala medier. Samordnade förbundets stöd och råd till studenter, planering och genomförande av karriärseminarier och rekrytering av studenter. Ansvarade för utbildning av studentstyrelsen i kommunikationsstrategiskt och politiskt påverkansarbete. Även förbundets lokala studentambassadörer (informatörer) på universiteten var mitt ansvar.

Ansvarig utredare för Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation. Därav representant i IFAU:s referensgrupp, Arbetsförmedlingens expertgrupp för yrkesprognoser och Sacos arbetsmarknadsgrupp.  

Jul 2005Jun 2006

studentombudsman

Agrifack

Ombudsman för studenter med ansvar för webb och annan kommunikation, seminarier och rekrytering av medlemmar. Byggde upp den förtroendevalda organisationen för studenter. Var med och tog fram en ny webbsida för förbundet. Reporter på tidningen Agrifack, sekreterare i förbundsstyrelsen. Ansvarig för informations- och påverkansarbete i diverse projekt samt Agrifacks representant i Sacos arbetsmarknadsgrupp.  

Jul 2004Jun 2005

studenthandläggare

Saco

Strategiskt stöd i det politiska arbetet och i kommunikations- och påverkansfrågor. Ansvar för pressmeddelanden, debattartiklar, planering och administration för Saco Studentråd och dess ordförande. Uppdatering och utveckling av webb. Budgetansvarig för studentrådet. Ansvarig projektledare på kommunikationsavdelningen – exempelvis Sacos medverkan på Saco studentmässa. 

20022004

vårdare

Årsta gård

Vårdare av barn i hemmiljö med olika handikapp. Utvecklade en stark känsla för hur man arbetar i arbetslag mot gemensamma mål. En viktig del i arbetet var att skapa en bra stämning och trygghet för de boende som vi vårdade.  

Education

20102011

Projektledarprogrammet

Wenell Management

13 heldagar, (pågående) Programmet ger allsidig inblick i projektledningens arbetsvillkor och tillfälle att genom skarpa fall träna och utveckla mina personliga färdigheter i projektledning. Gruppens samlade erfarenheter från olika branscher ger intressanta insikter och ny kunskap i projektledarens villkor. 

20102010

Berghs School of Communication

Gav mycket god kunskap om vikten av att skriva för olika målgrupper och om skrivande i olika kanaler och forum på ett övertygande sätt. Kursen innehöll mycket praktisk träning och feed back som utvecklade språkliga metoder och skrivandet såväl stilistiskt som i att nå ut med budskapet i en text. 

Aug 2002Jan 2003

Stockholms universitet
Aug 1997Jan 2001

Linköpings universitet

Samhällsvetenskaplig utbildning med statsvetenskap och nationalekonomi som huvudområden. Studerade också statistik och juridik. Utbildningen gav god förståelse och ett kritiskt förhållningssätt till olika ekonomiska och politiska system och idéer.