Printing tool Download PDF

Giới thiệu

Xin chào! Tôi tên là Phan Tấn là một kỹ sư tràn đầy nhiệt huyết và đam mê. Với những kiến thức có được từ quá trình học tập từ ghế nhà trường cũng như tinh thần sáng tạo, chịu trách nhiệm trong công việc của mình. Tôi hi vọng có thể góp một phần công sức của mình cho sự phát triển chung của công ty

Học vấn

Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật tp. Hồ Chí Minh/ 2011-2015

Skills

Microsoft Officer

Mastercam

Autocad

Solidworks