Download PDF

Sơ lược

Ưu thế

Apr 2015Jun 2015

Graphic Designer

Công ty in offset Thiên Hoàn Thiện

Thiết kê bộ nhân diện thương hiệu

Apr 2015Jun 2015

Graphic Designer

Freelancer

Thiết kê bộ nhân diện thương hiệu

Chương trình đào tạo

Apr 2015Sep 2015

Kỹ thuật viên thiết kế đồ họa 2D

Trung tâm tin học trường đại học khoa học tự nhiên - đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
  1. Thành thạo kỹ năng phần mềm thiết kế: Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, CorelDRAW Graphics Suite X7.
  2. Nguyên lý thiết kế sản phẩm 2D.
  3. Có khả năng đảm nhận công việc liên quan đến thiết kế quảng cáo, in ấn bao bì sản phẩm, xử lý hình ảnh của các công ty.