Sơ lược

Hiện là designer cho công ty Thiên Hoàn Thiện và feelancer là nghề tay trái. Tôi bắt đầu công việt design gần một năm nay.

Ưu thế

Work experience
Apr 2015 - Jun 2015

Graphic Designer

Công ty in offset Thiên Hoàn Thiện

Thiết kê bộ nhân diện thương hiệu

Apr 2015 - Jun 2015

Graphic Designer

Freelancer

Thiết kê bộ nhân diện thương hiệu

Chương trình đào tạo

Education
Apr 2015 - Sep 2015

Kỹ thuật viên thiết kế đồ họa 2D

Trung tâm tin học trường đại học khoa học tự nhiên - đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
  1. Thành thạo kỹ năng phần mềm thiết kế: Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, CorelDRAW Graphics Suite X7.
  2. Nguyên lý thiết kế sản phẩm 2D.
  3. Có khả năng đảm nhận công việc liên quan đến thiết kế quảng cáo, in ấn bao bì sản phẩm, xử lý hình ảnh của các công ty.