Printing tool Download PDF

Peter Augustsson

Nyfiken Junior Systemutvecklare

Arbetslivserfarenhet

Jun 2017Nuvarande

Systemutvecklare

Jordbruksverket

Utveckling av ett internt handläggningssystem som hanterar ansökan om stöd.
Utveckling av ett designsystem som ska ge en enhetlig upplevelse av våra e-tjänster och hemsidor.
Agil utveckling, Jira, Java EE, Javascript, Typescript, Angularjs, ITCSS, Postges databas, Git 

Sep 2016Maj 2017

IT Trainee

Jordbruksverket

Certifierat traineeprogram. Lärarledd utbildning som varvades med självstudier och praktik.

Feb 2000Dec 2000

Allmän värnplikt

Chaufför/Depåman

Utbildning

Aug 2015Jan 2016

Enstaka kurser

Högskolan i Skövde

Avancerad programmering (Scala)
Avancerad artificiell intelligens

Aug 2012Jun 2015

Systemvetenskap - Kandidatprogram

Högskolan i Skövde

Grundläggande programmering i C++
Objektorienterad programmering (Java)
Programmering i C#
Webbutveckling - webbplatsdesign
Databassystem
Databaskonstruktion
Data warehousing - teknologier och metoder
IT i organisationer - introduktion
Informationssäkerhet - Introduktion
Organisation och ledarskap I
Utveckling av IT i organisationer
Verksamhets- och informationsarkitekturer
Kvalitativa metoder - forskning och utredning
IT i organisationer - företagsprojekt
Människans kognitiva förmågor och IT
Enterprise information management
IT i organisationer - vetenskap och profession
Examensarbete i informationssystemutveckling

Aug 1996Jun 1999

Gymnasieexamen

Rudbecksgymnasiet

Elprogrammet, inriktning Elektronik/Data

Övriga meriter

1998 (2000)Present

Körkort B och C