Vladimír Šimon

Vladimír Šimon

projektový manager

Předchozí pozice

Work experience
Mar 2015 - Present

Konzultant

Komerční banka

Snažil jsem se zavést nový koncept řízení projektů, se snahou zavést Agilitu do KB. V rámci toho jsem vytvářel prezentace a diskutoval se zaměstnanci IT a OCM(řízení projektů). Moje práce zde byla založená na spolupráci KB a ČVUT.

2015 - 2015

IT Projektový manager

Job-IT

Vedení menších týmů do 10 lidí. Řízení vývoje komplexní interaktivní aplikace, zadání, koordinace týmu, testování a kontrola výstupu. Pořádání IT školení, od shánění prostor a lektora až po vytváření marketingové strategie. Pomoc na projektech, ve kterých došlo na problémy v komunikaci mezi zákazníkem a programátory.

2013 - 2014

Business Process Managment Analytik

ČVUT

V rámci bakalářské práce jsem spolupracoval se studijním oddělením FIT ČVUT a modeloval procesy STO. Po analýze jsem procesy implementoval pomocí platformy IBM BPM a opensource platformy Activiti. Výstupem mé práce bylo porovnání těchto vývojových platforem.

2012 - 2015

Spráce ICT

Národní Technická Knihovna

1st a 2nd level in-house podpora uživatelů. Vyřizování incidentů všech zaměstnanců (cca 120 lidí). Vyřizování po telefonu, vzdáleně či osobně. Pokud šlo o zásadnější výpadek systémů, pak založení ticketu. Vedení aktualizované knowledge base pro mladší kolegy. Jako služebně nejstarší jsem měl na starosti zaučování nových kolegů a jejich mentoring.

Projekty

Workshop o AngularJS

Zde jsem osoba zodpovědná za celý projekt. Organizoval jsem IT workshop o jednom z nejpopulárnějších Javascriptových frameworků dneška. Povedlo se mi získat 50 procent slevu na pronájem učebny. Stránka projektu lze nalézt zde: www.job-it.cz/angular

Realitní web

Na tomto projektu jsem vypomáhal vyřešit problém mezi zadavatelem a programátory, byl problém s rychlostí načítání stránek a s nejasným zadáním na začátku projektu. 

Interaktivní aplikace

Zde jsem osoba zodpovědná za celý projekt. Na začátku září bude spuštěna beta verze interaktivní aplikace, která zatím není veřejná. Tato aplikace bude napomáhat Job-IT k jednoduššímu vyhledávání nových talentů.

Vzdělání

Education

Ing.

FIT ČVUT

Magisterské studium v oboru Informační systémy a managment, jeden rok zbývá do konce studia

2011 - 2014

Bc.

FIT ČVUT

Bakalářské vvzdělání v oboru Informační systémy a managment

Jazyky

Čeština - rodilý mluvčí

Angličtina - pokročilý

Francouzština - základy - pasivně

Školní úspěchy

Prospěchové stipendium

Vzhledem k průměru v minulém semestru pod 1,5 mám právo na prospěchové stipendium. Předměty, které jsem měl hodnoceny známkou A:

Podpora IT byznysu a role CIO

Finanční řízení ICT

Pokročilé informační systémy

Řízení podnikové informatiky (vyučováno na VŠE)

Řízení rizik v informatice

Záliby

Posilovna, hudba, počítače, divadlo, všechny druhy sportů