Download PDF

Profil kandydata

Aktualnie związana z branżą programistyczną pracując na stanowisku Office Managera . Cały czas poszerzam swoje umiejętności i kwalifikacje w zakresie szeroko pojętego managementu, human resources, prawa, staram się poszerzać swoją wiedzę w zakresie branży w której działam, jednocześnie cenię pracę z ludźmi i poszukuje nowych inspiracji i doświadczeń, stosując zasadę nauki przez doświadczenia.


Doświadczenie

Sep 2015Present

Office Manager

ModulesGarden

-dokonywanie rozliczeń wewnątrz firmy, raporty, sprawozdania

-sporządzanie wzorców umów  i dokumentacji w języku polskim i angielskim

-dbanie o organizację pracy Przełożonego oraz pozostałych pracowników

-prowadzenie rekrutacji, opracowywanie strategii i ogłoszeń wraz z działem marketingu

-pełnienie roli działu finansowego, wsparcie dla klienta