Download PDF

Summary

Hej!

Jag är en 27 årig glad kille som kommer i från Afghanistan och har både persiska och pashto som modersmål. Dessutom har jag grundläggande kunskaper i svenska som andra språk och engelska samt lite kunskaper i arabiska och urdo. Jag har läst gymnasiet och började en universitetsutbildning i affärsadministration i mitt hemland men tyvärr kunde jag inte bli färdig med pga utvandringen. Jag hade också deltagit i många olika kurser och studie-arbetsgrupper som utvecklade mig mycket. Den 4 september 2009 slutade jag SFI på Folkuniversitetet i Malmö och fick fortsätta studera grundläggande svenska som andra språk på Komvux t o m den 8 oktober 2010. Sedan började jag plugga till restaurang - och eventspersonal på Hyllie Lärlingsutbildning. Utbildningen är på heltid och ingår i både teoritiska och praktiska kunskaper inom stor kök/restaurang vars praktiska studier genomförs på IKEA och Malmö Arena restaurangerna.

I mitt hemland har jag arbetat i olika administrativa tjänster såsom VD assistent, sekreterare och administrativ assistent och har fått ganska stor erfarenhet av administration. Men här i Malmö praktiserade jag svenska språket på Kirsebergsbiblioteket förra året. Då upplevde jag att hur intressant det är att jobba inom service och ha kontakt med människor i olika åldrar och kön. Å andra sidan min utbildning inom restaurang och event och några månaders praktik på Ikea restaurangen ger mig den kompetensen att jobba inom restaurang/hotel och gatukök.

Eftersom att möta människor i olika situationer och ge dem rätt stöd och respektfullt bemötande intresserar mig mycket, tror jag att jag är rätt person för er! Min naturliga noggrannhet, flexibilitet, artighet och pålitlighet, samt min entusiasm om serviceinriktade yrken är också resurser jag tror ni kan ha glädje av. Därför vill jag jobba med er för att få en chans till att kontakta olika människor i olika situationer och att ha ett roligt samarbete. Jag är också bra på att ta in ny information och lära mig nya saker samt att utveckla mina kompetenser.Dvs att jag kan beskriva mig som en duktig, flexibel, serviceorienterad, noggrann, pålitlig, energisk, ansvarsfull och engagerad kille.

Jag hoppas att mitt brev har fångat ert intresse! Mina referenser, betyg/intyg och certifikat får ni i samband med intervjun. Har ni några frågor är ni hjätligt välkomna att höra av er på 076-27 40 286. Jag ser fram emot att träffa er.

Med vänliga hälsningar,

Sayed Mustafa

Axel Danielssons väg 63

215 74 Malmö

Tel: 076 2740286

E- mail: [email protected]

Work experience

Dec 2010Present

Restaurangmedarbetare

IKEA Malmö

Jag har jobbat i servering, kök, kallskänka, kassa, disk, matsal, bistro och M&D.

Jan 2007May 2008

Administrativ/HR assistent

Lantbruksministeriet
  • Assisterade operationsdirektören med olika arbetsuppgifter såsom skrivning av anställningsavtal för ny personal, uppdatering av personliga filer, sjuk- och resjournaler.
  • Skrev TOR för lediga jobb, annonserade dem och utförde hela rekryteringsprocedur.
  • Orienterade nya anställda om projektet och hjälpte projektpersonal med rätt användning av blanketter för materialanskaffning och transportering.
  • Tog emot besökare och vidkommande korrespondens och påminnelser.
  • Arbetade med arkivering, scanning, kopiering osv.
  • Skrev protokoll till veckomöten, månadsmöten och säsongsmöten.
  • Samordnade researrangemang för nationell och internationell personal
  • Uppdaterade projektinventeringsdatabas och kontrollerade att anskaffningsblanketter följde projektsanskaffningsregler.
Jan 2004Jan 2007

Secrator

Ministry of Agriculture

-      Registrerade vidkommande korrespondens och påminnelser, arbetade med schemaläggning till besökarna

-Genomförde olika samtal via e-post och telefon.

-Anordnade vecko –månadsmöten och skrev protokoll till dem.

-Förberedde kontorsmaterial och delade ut dem till kontorspersonal.

-Skrev olika korrespondens, datorbehandlade olika projektförslag och presentaioner.

-Arbetade med arkivering, scanning, kopiering

-Sysslade med andra uppgifter som jag fick från rådgivarna och ministerns kontor.

-            Såg till att arbetsplatsen/kontoret var städat och att städpersonal arbetade ordentligt.

Feb 2002Jan 2004

Executive assistent

Ministry of Agriculture

-Registrerade vidkommande korrespondens och anordnade personalsmöten och skrev protokoll till mötena.

-Förbredde kontorsmaterial och utdelade dem till kontorspersonal.

-Genomförde olika samtal via e-post och telefon samt tog emot olika korrespondens och datorbehandlade projektförslag och presentaioner på Power Point.

-Arbetade med arkivering, scanning, kopiering

-     Sysslade med andra uppgifter som jag fick av verkställande direktören

Education

Oct 2010Present

Certificate

Hyllie Lärlingsprojekt

Projektet Hyllie lärlingsutdbildnin var för sex måneder. Där utbildade jag mig genom restaurang och event personal och studerade livsmedelskunskap, säkerhet, service och attityd, sociala medier och ...

Apr 2004Dec 2007

Kabul University

Jag studerade Fotojournalistisk, programledning på olika media, pressteknik, litteratur på de nationella och internationella språken osv... men jag inte kunde avsluta utbildningen på grund av utvandring.

Jul 2006Dec 2006

KARDAN University

jag studerade ekonomi, affärsadministration, informationsteknologi, marknadsföring och affärskommunikation men jag inte kunde avsluta utbildningen på grund av utvandring.

Apr 1999Nov 2001

bachelor

Isteqlal high school

Jag studerade allmänna ämnen som man brukar studera här i Sverige på gymnasiet.

References

Olivera Stojanovic

Arbetsplatser

Jag & kollegorna under utbildnin

Min utbildning inom restaurang

Portfolio

Skills

administrativ skills
Tack vare mina tidiga erfarenheter är jag ganska bra på dokumentering, archivering och studiegruppsledning (Workshops Arrangement) samt mycket bra på övertidsarbete och vid svåra situationer.
Persian, pashto
Mina mådersmål är både persiska och pashto och jag skriver diktar och noveller på persiska.
Engelska
Tack vare av mina studier och jobbhar jag ganska bra kunskapar på engelska.
Logistic and transportation
Tack vare av mina tidiga erfarenhet inom administration har jag ganska bra kunskapar inom logistisk och transportations management.
computer programs and internet
Jag är mycket bra på alla MS office programmer och internet. Har goda kunskaper på windows XP and doss program samt blogging på internet. Jag har även väldigt snabbt tempo på att dataskriva på både persiska, pashto, engelska och svenska.