Michael Syversen

Work experience

Work experience

Kjøkken gutt

May 2014 - May 2014
Thon Hotell på brygga

Jeg rydda og vaska opp en del.

Jeg hjalp til å lage mat også.

Jeg lagde også vafler til en del av gjestene på hotellet.

Jeg var utplassert på Thon Hotell som en del av en Arbeidsuke.

Education

Education

Grunnskole 1-10

Aug 2005 - Jun 2015
Barneskole: Vestskogen skole

Ungdomskole: Teigar Ungdomskole 

Skills

Skills

Hvis jeg for noe å gjøre så gjør jeg det med et smil.

Jeg møter opp til fastetider.

Jeg kommer gått overrens med mennesker.