Ondrej Slovák

  • Čsl. armády 1187/87, 908 45 Gbely Slovensko
Ondrej Slovák

Bc. Ondrej Slovák

Summary

Tvorivý, komunikatívny, kriticky mysliaci, perfekcionista, odolný voči stresu, schopný viesť a motivovať tím, s túžbou kariérne napredovať a učiť sa.

Pracovné skúsenosti

Work experience
Apr 2015 - Sep 2015

Pracovník skladu

NRS Group

Vedenie tímu, vychystávanie objednávok

Sep 2013 - Dec 2014

Robotník

Zabezpečovanie prepravy a vývozu materiálu, výrobkov v rámci výrobného procesu.

Vzdelanie a kurzy

Education
Sep 2015 - Present

Ing.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Priemyselný manažment

Sep 2010 - Jun 2015

Bc.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Priemyselný manažment

Sep 2006 - Jun 2010

Maturita

SOŠ Elektrotechnická Gbely

Mechanik elektrotechnik

Text Section