Printing tool Download PDF

Olliver Ask

Mechanic and Technician

Summary

Olliver har en bakgrund som snickare från Västerviks byggprogram då hans intresse för husbyggnation är stort och han har fortfarande målsättningen är att bygga sig ett eget hus i framtiden. Efter gymnasietiden tog han dock anställning på Erichs Armatur AB och har sedan dess jobbat under de flesta årliga revisionerna på OKG som ventilmekaniker. Parallellt med detta var Olliver anställd som snickare på T Södra Vi AB. 2014 lockades Olliver till Nuvia Nordic för att leda ett arbetslag under genomförandet av projektet MILK på OKG. Arbetet innebar utbyte av kabelgenomföringar till reaktorinneslutningen och utfördes med mycket gott resultat. Under 2015 har Olliver arbetat med Nuvias projekt på OKGs årliga revisoner främst gällande byte av bränsle i reaktorhärden, provningar och kalibreringar Olliver har som sagt en bra erfarenhet av nukleärt avställningsarbete, huvudsakligen som ventilmekaniker. Olliver utbildat sig på KSU i Barsebäck och därefter deltagit i Reaktorhallsarbeten i Oskarshamn. Olliver har sedan hösten 2015 varit med i rivnings gänget på SVAFO, Projekt (avveckling R2). Olliver har arbetat med revisionen på Forsmark 3 under hösten 2016 med hallarbeten så som avställning och påställning.  Även om Olliver har en bakgrund som snickare så har intresset för mekanik har tagit över och han är idag en mycket duktig mekaniker och en bra lagspelare som alltid sätter säkerheten främst.

Education and qualifications

Lyftutbildning grund

Lyftutbildning grön

Lyftutbildning gul

Liftutbildning 1A,1B,3A,3B

Grundläggande om fallselar

Bränslehantering för underhållspersonal

Reaktorhall & Containment

Arbete i Reaktornära System

Ställningsutbildning 2-9m RBK

Swagelok Safety (Training Seminar)

HYTORC POWER SYSTEM AB:S(Säkert arbete skruv och verktygsteknik)

HETA ARBETEN

Bygg och Anläggningsprogramet, Västervik

Career summary

Nuvia Nordic AB 2014-2016

Erichs Armateur AB 2008-2015

Pralincompagniet Norden AB 2014-2014

T Södra Vi Bygg AB 2009-2013