Download PDF

Work experience

ליווי וסיוע לחיילים מהפריפריה

תכנית "עתידים"

תורם לפרויקט

תו מג"ד

הקמה וניהול

מפעל מאפים (כיום פילסברי)
1995Present

Real Estate

1995Present

Energy

1998Present

ייזום והקמת מבני מגורים, משרדים ועוד

נדל"ן
1998Present

זיכיונות נפט ומוצריו

אנרגיה
1998Present

חקלאות
1995Present

תורם קבוע לפעילות המוסד

תאטרון "גשר"
1995Present

אימוץ החטיבה במסגרת "אמץ לוחם"

חטיבת איו"ש במשמר הגבול
19831995

הקמה וניהול

קפה "הבימה"
19831995

הקמה וניהול

בתי המרקחת של קופת חולים "מכבי שירותי בריאות"
19831995

הקמה וניהול

רשת חנויות האופנה "אינטימה"
19831995

הקמה וניהול

מפעל למחזור פסולת רעילה