Karolina Cieślar

Karolina Cieślar

Doświadczenie

Work experience

Ratownik Wopr

2013 - Present
Ośrodek Sportowy "Start" w Wiśle

Ratownik Wopr

2012 - Present
Hotel Gołębiewski w Wiśle

Ratownik Wopr

2014 - Present
Dom Wczasowy "Beskidy"

Edukacja

Education

2012 - 2015
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle

Umiejętności

Skills

Techniki Ratownictwa Wodnego

Uzyskanie stopnia Ratownika Wopr

Pierwsza Pomoc

Ukończenie kursu KPP

Nauka pływania

Prowadzenie nauki pływania z osobami w różnym wieku

RKO

Przeszkolenie w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Certyfikaty

Certifications

Ratownik Wopr

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

KPP

Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy

Patent Motorowodny

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)