Download PDF

Jerome Tulaseket

Deken Reijgerslaan 20 / 7602GE te Almelo

Portfolio

https://www.youtube.com/watch?v=yvcBcSHxpN0

Werkervaring

September 2018Heden

Werkcoach / Klantmanager Werk

Gemeente Almelo

Gedetacheerd door ManPower als werkcoach bij de gemeente Almelo, hieruit vloeien een aantal werkzaamheden uit voort:

Taken:

- Diagnose van klanten

- Opstellen van rapportages 

- Uitvoeren van heronderzoeken en beeindiginsgsonderzoek

- Voorlichten en adviseren van klanten

- Motiveren en activeren van klanten in de richting van scholing en/of naar de arbeidsmarkt

- Opstellen en bewaken van trajectplannen met als doel de uitstroom te realiseren

- Opstellen van werktraject

- Opstellen van evaluatie- en voortgangsrapportages

- Plegen van overleg met diverse betrokken instanties over scholing, activering, zorg en begeleiding

April 2018Augustus 2018

Trajectregisseur 

Gemeente Apeldoorn

Gedetacheerd door Daan als trajectregisseur bij de gemeente Apeldoorn, hieruit vloeien een aantal werkzaamheden uit voort:

Taken:

- Opstellen van rapportages en beschikkingen

- Uitvoeren van heronderzoeken en beeindiginsgsonderzoek

- Voorlichten en adviseren van klanten

- Motiveren en activeren van klanten in de richting van scholing en/of naar de arbeidsmarkt

- Opstellen en bewaken van trajectplannen met als doel de uitstroom te realiseren

- Opstellen van werktraject

- Opstellen van evaluatie- en voortgangsrapportages

- Plegen van overleg met diverse betrokken instanties over scholing, activering, zorg en begeleiding

Augustus 2016Maart 2018

Participatiecoach

Sociale Dienst Veluwerand

Gedetacheerd door YER als participatiecoach bij de Sociale Dienst Veluwerand te Harderwijk, hieruit vloeien een aantal werkzaamheden uit voort:

Taken:

- Opstellen van rapportages en beschikkingen

- Uitvoeren van heronderzoeken en beeindiginsgsonderzoek

- Voorlichten en adviseren van klanten

- Motiveren en activeren van klanten in de richting van scholing en/of naar de arbeidsmarkt

- Opstellen en bewaken van trajectplannen met als doel de uitstroom te realiseren

- Opstellen van werktraject

- Opstellen van evaluatie- en voortgangsrapportages

- Plegen van overleg met diverse betrokken instanties over scholing, activering, zorg en begeleiding

Nov 2013Feb 2016

Projectmedewerker / Consulent

Gemeente Hellendoorn

Bij de gemeente Hellendoorn bekleed ik de functie van projectmedewerker/consulent, hieruit vloeien een aantal werkzaamheden uit voort:

Taken:

- Implementatie van het Ethos systeem

- Opzetten van de gemeentelijke CV-bank (red. Talentenportaal)

- Acquireren van accounts ten behoeve van de uitplaatsing van bijstandsgerechtigden 

- Proactief benaderen van (MKB) bedrijven en het werven van passende en geschikte vacatures 

- Ondersteunen op het gebied van de re-integratie en het activeren van uitkeringsgerechtigden met als doel  uitstroom richting de arbeidsmarkt 

- Stemt de werkgeversvraag af

- Relatiebeheer en nazorg na plaatsing 

- Realiseren van plaatsingsdoelstellingen 

- Intakegesprekken met cliënten 

Oct 2012Present

Eigenaar

Ethos Consultancy BV

Met Ethos Consultancy BV heb ik een concept ontwikkelt op het gebied van de doelmatigheid.

Er is een begeleidingssysteem ontwikkeld die de doelmatigheidsprocessen binnen de wwb/participatiewet bewaakt. Daarnaast maakt een lokale/regionaal CV-portaal onderdeel van het product die aan gemeenten worden aangeboden.

Hierbij ondersteun ik gemeenten bij de implementatie van het product en het aftersales-traject.

Mar 2012Sep 2012

Jobhunter

Agens

Als jobhunter ben ik verantwoordelijk voor het:

- Opzetten van het detacheringsproject i.o.v. de gemeente Almelo 

- Plegen van acquisitie bij potentiële opdrachtgevers

- Uitbouwen en onderhouden van een werkgeversnetwerk

- Intake van kandidaten

- Vinden van arbeidsplaatsen om kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt uit te laten stromen

- Training van kandidaten

- Bemiddelen van kandidaten naar opdrachtgevers

- Begeleiding van het nazorgtraject

- Opstellen van rapportages

Mar 2011Jan 2012

ITB (Individueel Traject Begeleider)

Talenter BV

Gedetacheerd door Talenter als Individueel Traject Begeleider  voor de Dienst Sociale Zaken te Doesburg.

Als klantmanager ben ik verantwoordelijk voor de doelgroep WIJ.

Taken:

- Opstellen van rapportages en beschikkingen

- Uitvoeren van heronderzoeken en beeindiginsgsonderzoek

- Voorlichten en adviseren van klanten

- Motiveren en activeren van klanten in de richting van scholing en/of naar de arbeidsmarkt

- Opstellen en bewaken van trajectplannen met als doel de uitstroom te realiseren

- Opstellen van werktraject

- Opstellen van evaluatie- en voortgangsrapportages

- Plegen van overleg met diverse betrokken instanties over scholing, activering, zorg en begeleiding

De Individuele Traject Begeleider wordt ingezet voor de doelgroep kwetsbare die naast het verwerven van een inkomen en/of het behalen van een startkwalificatie ook op andere domeinen problemen ondervinden. Hierbij moet gedacht worden aan zorg, psychosociaal, huisvesting, schulden etc.

Jul 2010Dec 2010

Klantmanager WIJ

Start Professional

Gedetacheerd door Start Professional als klantmanager WIJ voor de Dienst Sociale Zaken te Almere.

Als klantmanager was ik verantwoordelijk voor het:

- Behandelen van de aanvragen in het kader van de WIJ (Wet Investering Jongeren)

- Beoordelen van de rechtmatigheid van de uitkering

- Opstellen van rapportages en beschikkingen

- Uitvoeren van heronderzoeken en beeindiginsgsonderzoek

- Voorlichten en adviseren van klanten

- Motiveren en activeren van klanten in de richting van scholing en/of naar de arbeidsmarkt

- Opstellen en bewaken van trajectplannen met als doel de uitstroom te realiseren

- Opstellen van werktraject

- Opstellen van evaluatie- en voortgangsrapportages

- Plegen van overleg met diverse betrokken instanties over scholing, activering, zorg en begeleiding

Dit betrof een doelgroep die nog niet door de Dienst Sociale Zaken in kaart was gebracht. Naast de bovenstaande werkzaamheden heb ik gewerkt aan:

- Het in kaart brengen van de doelgroep WIJ

- Het opzetten en het kaderen van de werkzaamheden van het team WIJ

- Benaderen en inkopen van producten van re-integratiebedrijven, onderwijsinstellingen en ketenpartners

Dec 2008Jun 2010

Klantmanager WWB

Start Professional

Gedetacheerd door Start Professional als klantmanager WWB voor de Dienst Sociale Zaken te Almere.

Als klantmanager was ik verantwoordelijk voor het:

- Behandelen van de aanvragen in het kader van de WWB (Wet Werk en Bijstand)

- Beoordelen van de rechtmatigheid van de uitkering

- Opstellen van rapportages en beschikkingen

- Uitvoeren van heronderzoeken en beeindigingsonderzoek

- Voorlichten en adviseren van klanten

- Motiveren en activeren van klanten in de richting van scholing en/of naar de arbeidsmarkt

- Opstellen en bewaken van trajectplannen met als doel de uitstroom te realiseren

- Opstellen van werktraject

- Opstellen van evaluatie- en voortgangsrapportages

- Plegen van overleg met diverse betrokken instanties over scholing, activering en begeleiding

Jan 2001Nov 2008

Trainer / Trajectbegeleider / Projectleider / Accountmanager

Fasos B.V.

Bij Fasos heb ik diverse functies bekleed waarin de werkzaamheden verschilden, dit waren:

Accountmanager

Taken:

- Afsluiten van aanbestedingsopdrachten

- Prospectbezoek (gemeenten) 

- Acquireren van accounts ten behoeve van de uitplaatsing van bijstandsgerechtigden 

- Proactief benaderen van (MKB) bedrijven en het werven van passende en geschikte vacatures 

- Ondersteunen op het gebied van de re-integratie en het activeren van uitkeringsgerechtigden met als doel  uitstroom richting de arbeidsmarkt 

- Stemt de werkgeversvraag af

- Relatiebeheer en nazorg na plaatsing 

- Realiseren van omzetdoelstellingen 

- Voortganggesprekken voeren met opdrachtgevers

 

Projectleider

Taken:

- Opzetten van re-integratieprojecten

- Managen van re-integratieprojecten

- Contacten onderhouden met opdrachtgevers, onderwijsinstellingen en ketenpartners

- Acquisitie bij werkgevers

- Acquisitie bij gemeenten

- Inschrijven voor aanbestedingen re-integratie

Trajectbegeleider

Taken:

- Intake van deelnemers aan de trajecten

- Intakerapportage opstellen

- Trajectplan opstellen

- Begeleiden van deelnemers naar scholing, werk of een combinatie van deze

- Trajecten monitoren in scholing- , werkfase of een combinatie van deze

- Netwerk opzetten van werkgevers en evt. ketenpartners

- Acquisitie van stage- en werkplekken bij werkgevers

Trainer

Taken:

- Het geven van trainingen sollicitatie- en presentatievaardigheden

- Het coachen van de doelgroep uitkeringsgerechtigden

- Opstellen van klantprofielen en evaluatierapportages

Opleiding

Sep 1997Feb 2000

HRM (Personeel en Arbeid)

Hogeschool van Amsterdam
Sep 1996Feb 1997

Communicatie

Hogeschool van Utrecht
Sep 1994Jun 1995

VWO

Thorbecke College
Sep 1992Jun 1994

Havo

Thorbecke College
Sep 1988Jun 1992

Mavo

Chr. Mavo

Computervaardigheden

GWS4All
Suite4Work
WBS/Sonar
Suwinet
Competentsys
Matchcare
Mens Centraal
Sociaal Regie
Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
Internet

Ik gebruik voor mijn werkzaamheden diverse webapplicaties die het werk bevorderen. 

Vaardigheden

- Werknemer met ondernemerszin en een commerciele kijk 

- Sterk analytisch vermogen

- Innovatief en oplossingsgericht zijn

- Sociaal en dienstbaar

- Mensenkennis en empathisch vermogen

- Overtuigingskracht

- Planmatig en ordelijk werkend 

- Teamplayer en waarde hechtend aan sfeer en cohesie

- Netwerker en pionier

Regelgeving

Kennis van:

  • WWB
  • Participatiewet
  • Regelingen (LKS, WEP etc.)