Download PDF

Yhteenveto

Analyyttinen, innovatiivinen ja kehittämishenkinen työntekijä, joka innostuu haasteista ja opiskelee jatkuvasti uutta pysyäkseen muuttuvan maailman kyydissä. Saa aikaan konkreettisia tuloksia.

Työhistoria

2009nykyhetki

Työelämäasiantuntija (yli 8 vuotta, nykyinen työpaikka)

Keva

Työkykyjohtamiseen liittyvä analysointi, raportointi, konsultointi ja kouluttaminen asiakasorganisaatioille ja tähän teemaan liittyvien palveluiden tuotekehitys. Työterveyshuoltoa, työhyvinvointia, työkyvyttömyys-kustannuksia, kuntaorganisaatioita ja eläkkeitä koskevien tutkimusten projektinhallinta, analysointi ja viestintä.

20082008

Tilastoasiantuntija (8 kk)

Keva

Eläkkeitä ja eläketuotantoa koskevien tilastojen laatiminen, järjestelmäylläpito ja raportoinnin kehittäminen.

20072007

Tutkimusavustaja (3 kk)

Helsingin yliopisto

Tutkimuksen suunnittelu, yhteistyö rahapeliorganisaatioiden ja sidosryhmien kanssa, tutkimushaastatteluiden toteutus ja aineiston litterointi. Aiheena rahapeleillä velkaantuneiden kuluttajien arkinen järkeily talouden ja pelaamisen hallinnassa.

20062006

Tutkija (2 kk)

Nuorisotutkimusseura

Tutkimuksen suunnittelu, toteutus, data-analysointi ja raportointi koskien nuorten aikuisten kulutusluottojen käyttöä.

20062006

Trainee (3 kk)

FAO/YK

Valtioiden ja kansalaisjärjestöjen ruokaturvallisuusraportteihin perehtyminen ja niistä raportointi sekä tausta-aineiston etsiminen The State of Food Insecurity in the World 2006 -seurantaraportin julkaisemiseksi.

Koulutus

20012008

Maisterin tutkinto (MMM) kuluttajaekonomiasta (7 vuotta)

Helsingin yliopisto

Sivuaineina markkinointi, tietojenkäsittelytiede ja kansantaloustiede. Pro gradu -työ rahapeleillä velkaantuneiden kuluttajien arkisesta järkeilystä julkaistiin Taloustieteen laitoksen selvityksiä -sarjassa.

20002001

Varusmiespalvelus (9 kk)

Puolustusvoimat
19972000

Ylioppilas (3 vuotta)

Pohjois-Helsingin lukio

Sertifikaatit

20142015

Data Science Specialization (1,5 vuotta)

Johns Hopkins University

9 kurssia data science -teemasta

Kielitaito

  • suomi: äidinkieli
  • ruotsi: puhuttu ja kirjallinen: hyvä
  • englanti: puhuttu ja kirjallinen: erinomainen

IT-taidot

Erinomaiset tietotekniset taidot. Luettelo teknologioista ja ohjelmista, jotka hallitsen:

  • Käyttöjärjestelmät: Windows, OS X ja Linux
  • Toimisto-ohjelmat: Ms Office -paketti, InDesign ja Photoshop
  • Analytiikka: R, SPSS, Atlas.ti, Infomanager, E-lomake, Digium, Webropol ja MapInfo
  • Ohjelmointi: Git,  Python, SQL

Julkaisut

Pauli Forma, Risto Kaartinen & Toni Pekka (2013). Strateginen työhyvinvointijohtaminen ja henkilöstöjohto kunta-alalla. Kevan tutkimuksia 1/2013

Risto Kaartinen, Pauli Forma & Toni Pekka (2011). Kuntatyöntekijöiden työhyvinvointi 2011. Kevan tutkimuksia 2/2011

Pirjo Saari, Pauli Forma, Risto Kaartinen & Toni Pekka (2011). ”Jaksaa käydä vielä töissä, ja nauttii siitä!". Osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuus kuntatyössä. Kevan tutkimuksia 6/2011.

Pauli Forma, Risto Kaartinen, Toni Pekka, Maija Träskelin. Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö : kunnallinen työterveyshuoltotutkimus. Kevan tutkimuksia 1/2010

Minna Autio, Terhi-Anna Wilska, Risto Kaartinen & Jaana Lähteenmaa (2009). The use of small instant loans among young adults – a gateway to a consumer insolvency? International Journal of Consumer Studies 33 (4).

Risto Kaartinen (2008). Lyödäänkö vetoa, että pystyn lopettamaan pelaamisen? – Rahapeleillä velkaantuneiden ongelmapelaajien arkinen järkeily. Taloustieteen laitoksen selvityksiä nro 54. Helsingin yliopisto.

Risto Kaartinen & Jaana Lähteenmaa (2006). Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja? Kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittamat tutkimukset 10/2006. Edita Publishing.