Jasminka Nikolov

Jasminka Nikolov

Work experience

Work experience
Sep 2002 - Present

profesor matematike

OŠ"Radoje Domanović" Vranje
2001 - Present

profesor matematike

Regionalni centar za talente u Vranju
1995 - 2002

profesor matematike

ŠOSO"Vule Antić", Vranje
1995 - 1996

profesor matematike

Tehnička škola "Preševo", Preševo

Education

Education

srednje usmereno obrazovanje-matematički smer

Gimnazija"Bora Stanković", Vranje

diplomirani profesor matematike

Prirodnom matematički fakultet u Skoplju

stručni ispit za profesora matematike, Niš 1996.

Skills

Skills

Timski rad:

  organizacija školskih, opštinskih i okružnih takmičenja iz matematikee član Stručnog tima za razvoj školskog programa član Stručnog tima za školsko razvojno planiranje  

Informatička pismenost:

rad u Majkrosoftovim Ofis-ponudama(Office)

Drugi oblici stručnog usavršavanja

Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan, decembar 2010.god., 18 sati Program osposobljavanja za rad sa učenicima ometenim u razvoju, Defektološki fakultet, Beograd, 1998-2000

Pohađani seminari iz oblasti struke i metodike

Odabrana poglavlja iz matematike za V, VI, VII i VIII razred OŠ, Stručno udruženje IDEA Beograd, januar 2012.god., obavezni, 12 sati Izrada multimedijalnih nastavnih sadržaja,  Regionalni centar za profesionalno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju-Niš, mart 2011.god., obavezni, 16 sati Odabrane teme iz teorije grafova, Regionalni centar za profesionalno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju-Niš, oktobar 2010.god., obavezni, 8 sati Dečja pažnja kao faktor uspeha u obrazovno-vaspitnom procesu, OŠ"Radoje Domanović" Vranje, jun 2010.god., izborni, 16 sati Organizatori napretka u učenju, Savez učitelja Republike Srbije, jun 2010.god., izborni, 8 sati Unapređivanje nastave natenatike u starijim razredima OŠ, DMS, Beograd, januar 2010.god., obavezni, 16 sati Unapređivanje nastave natenatike u starijim razredima OŠ, DMS, Beograd, maj 2008.god., obavezni, 2 sata Specijalizovani republički seminar za nastavnike matematike u OŠ i SŠ, KMM"Arhimedes" Beograd, januar 2007.god., obavezni, 8 sati Školsko ocenjivanje u OŠ i SŠ,  Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd, oktobar 2006.god., obavezni, 12 sati Unapređivanje nastave natenatike u starijim razredima OŠ, DMS, Beograd, januar 2005.god., obavezni, 16 sati

Interesovanja

planinarenje, knjige, putovanja...