Download PDF

Education

Sep 2014Jul 2015

UCN, ATCM
Sep 2010Jun 2014

Srednja škola

PGK ''Kraljica Jelena'' sa pravom javnosti Split

Gimnazija

Skills

Crtanje

Studirala u Dankoj godinu dana ATCM (Architectural Technology and Construction Management)

Jezik

C1 Engleski

A1 Talijanski