Printing tool Download PDF

Work experience

Sep 2008Present

Økonomidirektør

Konsulent
Jan 2008Aug 2008

Konstitueret Økonomidirektør

Tivoli A/S

Varetaget økonomistyringen og –rapporteringen fra 1.1.- 30.8.

20062007

Økonomidirektør

Jensens Food Group A/S

Omorganiseret økonomifunktionen og frigjort kapital ved salg af ejendomme. Æ;ndret prissætning og fokus på indtjening.

20002006

Økonomidirektør

Berlingske Media A/S

2002 Adm. dir. og økonomidirektør, Berlingske Service & Økonomi A/S

Som et led i Orkla Medias opkøb og implementeringsstrategi blev jeg udpeget som ansvarlig for etablering af et shared service center for de 25 koncernselskaber. Selskabet beskæftigede i slutfasen 35 personer inden for økonomi, finans og forsikring samt 50 personer indenfor indkøb og domicilservice. Endvidere havde jeg ansvaret for finans- og forsikring.

Jeg etablerede centret fra idé-stadiet til slutfasen. De lokale bogholderiafdelinger blev nedlagt og opgaverne overført til et fælles center (besparelse 40 medarbejdere).

2000 Økonomidirektør

Jeg planlagde og gennemførte i samarbejde med den adm.dir. et roadshow (overfor i alt 10 potentielle købere) med henblik på salg af Det Berlingske Officin og deltog aktivt i hele salgsprocessen og due diligence til endeligt salg til Orkla Media. Samtidig varetog jeg en opsplitning af koncernen decentrale juridiske enheder – hvilket skete uden regnskabsmæssige problemer og med overholdelse af opstillede deadlines.

19972000

Økonomidirektør

Tivoli A/S

Jeg var ansvarlig for økonomi, IT samt personalefunktionen. Jeg var medansvarlig for at lave en turn-around for selskabet med bl.a. opstilling og implementering af ny prisstruktur. Strategien lykkedes og et underskud på 40 mio.kr. blev vendt til et overskud.

19941997

Økonomidirektør

Royal Copenhagen

Jeg havde ansvaret for regnskabs- og IT-afdelingen. Jeg varetog den overordnede styring af 25 datterselskabers økonomi, og deltog i den generelle forretningsudvikling, herunder frasalg af Holmegaard Emballage og opkøb af Orrefors Kosta Boda.

19801994

Underdirektør, regnskab

Carlsberg A/S

1991 Underdirektør, Koncernøkonomi og regnskabschef

Opgaven var at etablere en ny afdeling: Koncernøkonomi. Jeg overtog tillige jobbet som regnskabschef. Jeg var ansvarlig for udarbejdelse af årsregnskab, kvartalsregnskaber og budget med tilhørende analyser samt specialopgaver i ind- og udland.

1989 Underdirektør, Koncernsekretariatet

Jeg havde i et par år en del rejseaktiviteter til gruppens spanske bryggeri som trouble shooter. Endvidere var jeg tilknyttet bestyrelsen hos Dadeko (Coca Cola). Herudover deltog jeg i Carlsbergs finanskomité.

1985 Direktionsassistent for den adm. direktør

Blandt de mangeartede opgaver var afvikling og salg af forretningsenheder uden for bryggeriets kerneområde. Jeg sad i bestyrelsen i flere af de ikke-bryggeri-relaterede selskaber og fik herigennem et indblik i og en forståelse for andre branchers problemstillinger. Jeg udarbejdede strategi- og langtidsplaner for Carlsberg-gruppen samt udvalgte selskaber. Endvidere var jeg sekretær for bestyrelsen.

1980 Driftsøkonom under den tekniske direktør

Jeg forestod udarbejdelse af rationaliseringsprojekter på de københavnske bryggerier og feasibility studies i udlandet.

19781980

Controller

Danisco A/S

Mine hovedopgaver var konsolidering af koncernregnskabet og implementering af økonomistyringen i et nystartet amerikansk produktionsselskab.

Education

Sep 1973Jun 1978

cand. oecon

Århus Universitet

Skills

Familie
Født 18.04.1954 Gift. 3 børn (udeboende).
Kompetencer
Kompetenceprofil     Økonomistyring Analytiske evner og overblik. I alle ansættelser forbedret rapporteringen og budgetprocessen. Har kendskab til børsregler og informationshåndtering i den forbindelse fra 3 selskaber. Har optimeret bank- og forsikringsforhold og opnået betydelige besparelser. Forretningsgangene er blevet rationaliseret og spareplaner udarbejdet.   Strategisk planlægning Indgående forretningsforståelse og helhedsorientering kombineret med erfaring fra flere forskelligartede virksomheder. Divisionaliseret en kompliceret koncern. Udarbejdet og implementeret business- og strategiplaner. Udarbejdet feasibility studies i udlandet. Lagt planer for virksomheds turnarounds. Deltaget i mange bestyrelser.   Projektledelse Stærk koordinator og erfaren møde- og forhandlingsleder. Har etableret et shared servicecenter fra idéfasen til fuld implementering. Købt og solgt mange virksomheder. Etableret fælles IT-platforme.     HR/Personaleledelse Gode motivations- og samarbejdsevner. Erfaring med organisations- og medarbejderudvikling. Ledererfaring fra større afdelinger.
Efteruddannelse
Efteruddannelse (sidste 5 år) Strategy implementation  - University of Chicago (2* 1 uge) Shared Service Center – Bruxelles/København (1 uge) Executive Master Programme i HR/Situationsbestemt ledelse/Coaching (3 uger) Lean accounting/The winning team/Balanceret Scorecard (2 uger)   IT kundskaber MS Office Kendskab til Oracle, Navision, C5