MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và lâu dài, có thể phát huy khả năng chuyên môn cũng như nâng cao trình độ của mình.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Education

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Work experience
Aug 2014 - Jan 2015

Nhân viên phục vụ tại Cafe 379

Apr 2015 - May 2015

Nhân viên thời vụ bán giày dép tại Hội chợ

Jan 2015 - Feb 2015

Nhân viên thời vụ tại Công ty THHH Tuần Châu

KỸ NĂNG

Skills

Tiếng anh

Tin học

Tính độc lập trong công việc

Làm việc nhóm

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Tham gia cuộc thi ảnh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Tham dự chương trình "MASTER TOEIC - MASTER CHANCE"

Tham gia cổ vũ cuộc thi tuyên truyền ca khúc Cách mạng

SỞ THÍCH

Nấu ăn, nghe nhạc và du lịch.

NGƯỜI THAM KHẢO

STT HỌ VÀ; TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI CHỨC VỤ
1 ANH BÌNH 098 921 9546 Quản lí 
2 PHẠM MINH TUẤN 0126 415 8060 Nhân viên
3 ANH KHIÊM 093 997 2776

Chủ cửa hàng