Download PDF

Về Bản Thân 

Đối với tôi khoảnh khắc sông và trải nghiệm của con người là điều quý giá nhất. Vì điều đó tôi luôn luôn tìm kiếm để tạo nên những khoảng khắc đáng giá đấy. Tôi được vinh dự được tham dự vào quá trình lên kế hoạch và thực thi những chương trình và sự kiện thú vị. Để hoàn thành một kế hoạch hay sự kiện, tôi không ngại bắt tay vào những việc nỏ nhất nhằm đem lại những trại nghiệm hoàn hảo cho người tham dự. 

Do môi trường học tập, tôi không ngại thử thách và phát triển  bản thân trong những môi trường mới với sự đa dạng về văn hóa, quốc gia và sắc tộc. Tôi luôn cố gắng trở thành một thành viên hữu ích trong nhóm. Bên cạnh đó, khi cần, tôi cũng có khả năng làm việc độc lập với mục tiêu đề ra.

Kinh Nghiệm 

Jul 2011Mar 2012

Biên tập nội dung và hình ảnh - Phòng Marketing

Cungmua.com

Nội Dung: - dựng bài viết  - Kiểm tra bài viết - chỉnh sửa hình ảnh -

Jun 2011Jun 2011

Trợ lý cá nhân

Hội Thận và Niệu Học Việt Nam

Trợ lý cho Phó Giáo Sư Vũ Lê Chuyên: sắp xếp thời gian làm việc - lên kế hoạch gặp gỡ - soạn, kiểm tra và chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ , tiếp đón thuyết khách nước ngoài

Feb 2010May 2011

Marketing

Aikido Club, RMIT South Sai Gon, Viet Nam

Nội dung:  Tổ chức sự kiện - quảng cáo - lên kế hoạch - quản lý nhóm - triển khai kế hoạch - logistics


Sep 2009May 2011

Marketing

Music Club, RMIT South Sai Gon, Viet Nam

Nội dung:  Tổ chức sự kiện - quảng cáo - lên kế hoạch - quản lý nhóm - triển khai kế hoạch - logistics

Jun 2009Jun 2009

Nhân viên sự kiện

Hội Thận và Niệu Học Việt Nam

 VNUA - FAUA 2009  - quản lý và sắp xếp nội dung - tổ chức sự kiện - tiếp đón quan khách 

Quá Trình Học Vấn 

Nov 2012Mar 2016

Bachelor of Commerce , Marketing 

Curtin University
Jun 2008Jan 2011

Bachelor of Communication , Professional Communication

RMIT University

Kỹ Năng

Giao Tiếp
Làm việc nhóm
Nghiên cứu
Khả năng tư duy
Lên kế hoạch
Lãnh đạo
Tin học văn phòng

Microsoft Office (Word, Excels, Powerpoint) / WordPress 

Ngôn Ngữ

Tiếng Việt
  • Lưu loát
Tiếng Anh
  • Giao tiếp và làm việc hiệu quả cao