Printing tool Download PDF

Özet

4 yıldır İngilizce öğretmenliği yapıyorum. 4'ten 70'e öğrencilerim oldu. Ayrıca serbest tercümanlık yapıyorum. 

Eğitim

2016Present

Yüksek Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi

Bilim Teknoloji ve Toplum

Sep 2015Mart 2016

Rusça Hazırlık

Perm Devlet Üniversitesi
Haziran 2008Ocak 2013

Lisans

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İş Tecrübesi

20132017

İngilizce Öğretmeni

---Rusya'da çalıştığım okullar---

-Welcome dil okulu
-Academia eğitim merkezi
-Hilton yabancı dil okulu
-Globus dil merkezi
-Lingua Like

---Türkiye'de çalıştığım okullar---

Nişantaşı Üniversitesi

-İngiliz Kültür
-TEPUM
-Amerikan Kültür
-TÖMER

2012Present

Tercüman

  • Prof. Dr. Şahin Uçar'ın makalelerini ve Mersiye isimli bir şiirini tercüme ettim. Şu an Varlığın anlamı isimli felsefe kitabını tercüme etmekteyim.
  • Felsefi makaleler, şiirler, akademik edebi ve medikal metinler, ve film altyazıları tercüme ettim. 

Dil Becerileri

İngilizce (C2)
Türkçe (C2)
Rusça (C1)

Roman okuyabiliyor, kendimi rahat bir  şekilde ifade edebiliyorum, bilgisayarda ve elde rahatlıkla yazabiliyorum.

Boşnakça/Sırpça/Hırvatça - (В2): 

Bosna'da 4 sene yaşadım ve kendimi rahat bir şekilde ifade edebiliyorum.

İtalyanca (B1)

Kitap, haber ve diğer kaynakları rahat okuyabiliyor, biraz zorlanarak da olsa kendimi sözlü ve yazılı ifade edebiliyorum. İtalyanca öğrenmek bana etimolojik farkındalık kazandırdı, ve Latinceyi de anlamamı kolaylaştırdı.

Arapça (A2)
Farsça (A1-A2)

Babam son mürettep dîvân şairi olduğu için öğrenmek istiyorum.

Sertifikalar

20142017

TOEFL

ETS

112/120

2016

ALES

ÖSYM

Sözel 85/100

2015

YDS

ÖSYM

87.5/100

2017

HTML fundamentals

SoloLearn
2017

CSS Fundamentals

SoloLearn