Download PDF

Work experience

Jul 2009Oct 2009

Trzymiesięczne praktyki po zakończeniu studiów

Betacom S.A.

Dział Systemów Zarządzania Rozwojem Kapitału Ludzkiego

 • Udział w pracach wdrożeniowych w projekcie wdrożenia systemu Saba Enterprise
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej (pisanie podręczników, opracowanie plików importu danych, scenariusze testów funkcjonalnych)
 • Konfiguracja systemu Saba (modelowanie stanowisk, definiowanie ścieżek szkoleniowych, tworzenie ofert szkoleniowych, mechanizmy oceny kompetencji)
 • Udział w wewnętrznych testach funkcjonalnych systemu mających na celu sprawdzenie poprawności realizacji procesów biznesowych w systemie Saba.
Nov 2004Dec 2008

Praca podczas studiów

Systemy sprzedaży i wprowadzanie danych

 • 2005 - 2008 - PZ POLAMER Sp. z O.O.

Organizowanie imprez sportowych i integracyjnych

 • 2007 -  ENTRE.PL

Praca z klientem

 • 2007 - DNA Sp. z o. o. 
 • 2005 - 2006 – Market Share 

Education

Sep 2008Jun 2009

Magister

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Studia ukończone z oceną bardzo dobrą.

Praca magisterska „The comparison of selected morphological properties of nutria (Myocastor coypus Mol.) gastro-intestinal tract, from animals reared in intensive and extensive feeding system”.

Sep 2004Jun 2008

Inżynier

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Studia dzienne inżynierskie I stopnia

Skills

Pakiet Statystyczny SPSS
Pakiet IBM SPSS - statystyczna analiza danych
Pakiety Biurowe - Office
Certyfikaty HP (HP Learning center): Microsoft Word 2007: introduction Microsoft Word 2007: intermediate Microsoft Excel 2007: introduction Microsoft Excel 2007: intermediate Microsoft PowerPoint 2007: introduction    
Zarządzanie
Kursy z zakresu Project Management - International Institute for Learning:   Project Management Fundamentals Project Management Methodology Zarządzanie personelem     Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP - Akademia PARP    

References

Bogdan Szumieluk

"...W trakcie wykonywania prac związanych z powierzonymi jej zadaniami wykazywała się kreatywnością, sumiennością i dokładnością. Dała się poznać jako osoba komunikatywna, o dużej kulturze osobistej, otwarta na możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności.

Praca i postawa pani Natalii Stelmach  podczas odbywania praktyki zostały ocenione bardzo pozytywnie"

Krzysztof Klimaszewski

"... Pani Natalia jest osobą kreatywną i otwartą na wszelkie nowe pomysły. Posiada umiejętność pracy w zespole i jednocześnie potrafi sama kontrolować swoją pracę. W trakcie naszej współpracy dała się poznać jako osoba godna zaufania i z chęcią podejmująca się prac wymagających sporego wysiłku i czasu. Zawsze wykazywała się zaangażowaniem i sumiennością." 

Edukacja

Hobby

Działalność społeczna

 • Praca z młodzieżą patologiczną w ramach programów ZHP
 • Udział w akcjach na rzecz powodzian, walki z narkotykami, przemocą w rodzinie, pomoc w domach opieki, działalność na rzecz kombatantów itp.

CustomSmall

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie Państwa  firmę moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych.

Działalność naukowa i publikacje

Działalność w kole naukowym przy Wydziale Nauk o Zwierzętach:

 • Udział w akcjach proekologicznych,
 • Prowadzenie sondaży na targach branżowych,
 • Inwentaryzacja stanu polskiej fauny w wybranych obszarach kraju,
 • Organizacji i promocja stoiska wydziału SGGW n targach/imprezach edukacyjnych

Publikacje

Współpraca z Uniwersytetem w Montevideo, Urugwaj

O mnie

Jestem tegoroczną absolwentką studiów dziennych wydziału  Zootechniki SGGW w Warszawie.

Zawodowo najbardziej interesuje mnie zarządzanie projektami. W tej dziedzinie zdobywałam dotychczasowe doświadczenie głównie na studiach, na dodatkowych kursach i szkoleniach oraz na trzymiesięcznych praktykach po zakończeniu studiów w spółce giełdowej Betacom S.A. - gdzie brałam udział w międzynarodowych projektach wdrożenia systemów klas

Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy z klientem, organizacji imprez sportowych i integracyjnych, które zdobyłam przez pięć lat w pracy dla kilu firm podczas studiów.

Ponadto w okresie studiów dużo czasu poświęcałam na działalność społeczną w tym pracę z dziećmi z rodzin patologicznych, udział w akcjach na rzecz powodzian, walki z narkotykami, przemocą w rodzinie, pomoc w domach opieki, czy też działalność na rzecz kombatantów.

Staram się stale podnosić swoje kwalifikacje oraz rozwijać naukowo. W czasie studiów działałam w kole naukowym przy Wydziale Nauk o Zwierzętach, brałam udział w akcjach proekologicznych, moja praca magisterska była wspólnym projektem międzynarodowym z William Perez z Uniwersytetu w Montevideo w Urugwaju. Obecnie jestem w trakcie publikacji artykułu z tej dziedziny.

Poszukuję pracy w firmie umożliwiającej mi dalszy rozwój oraz możliwość wykorzystania mojego doświadczenia i wiedzy.