Work experience

Work experience
Jul 2009 - Oct 2009

Trzymiesięczne praktyki po zakończeniu studiów

Betacom S.A.

Dział Systemów Zarządzania Rozwojem Kapitału Ludzkiego

  • Udział w pracach wdrożeniowych w projekcie wdrożenia systemu Saba Enterprise
  • Przygotowanie dokumentacji projektowej (pisanie podręczników, opracowanie plików importu danych, scenariusze testów funkcjonalnych)
  • Konfiguracja systemu Saba (modelowanie stanowisk, definiowanie ścieżek szkoleniowych, tworzenie ofert szkoleniowych, mechanizmy oceny kompetencji)
  • Udział w wewnętrznych testach funkcjonalnych systemu mających na celu sprawdzenie poprawności realizacji procesów biznesowych w systemie Saba.
Nov 2004 - Dec 2008

Praca podczas studiów

Systemy sprzedaży i wprowadzanie danych

  • 2005 - 2008 - PZ POLAMER Sp. z O.O.

Organizowanie imprez sportowych i integracyjnych

  • 2007 -  ENTRE.PL

Praca z klientem

  • 2007 - DNA Sp. z o. o. 
  • 2005 - 2006 – Market Share 

Education

Education
Sep 2008 - Jun 2009

Magister

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Studia ukończone z oceną bardzo dobrą.

Praca magisterska „The comparison of selected morphological properties of nutria (Myocastor coypus Mol.) gastro-intestinal tract, from animals reared in intensive and extensive feeding system”.

Sep 2004 - Jun 2008

Inżynier

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Studia dzienne inżynierskie I stopnia

Skills

Skills

Pakiet Statystyczny SPSS

Pakiet IBM SPSS - statystyczna analiza danych

Pakiety Biurowe - Office

Certyfikaty HP (HP Learning center): Microsoft Word 2007: introduction Microsoft Word 2007: intermediate Microsoft Excel 2007: introduction Microsoft Excel 2007: intermediate Microsoft PowerPoint 2007: introduction    

Zarządzanie

Kursy z zakresu Project Management - International Institute for Learning:   Project Management Fundamentals Project Management Methodology Zarządzanie personelem     Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP - Akademia PARP