Download PDF

Naomi Sonneveld

Engaged, Analytical &  Creative.

Summary

- Out of the box thinking is my specialty -

Door verschillende disciplines met elkaar te combineren creëer ik een uniek perspectief. Ik laat me inspireren door mensen met passie, bontheid, innovatie en de maatschappelijke dynamiek. Ik hunker naar nieuwe uitdagingen en geloof in de kracht van samenwerking  waarbij niks té gek is.

Work experience

Assistent waar nodig

Axellclaims
2014present

Wherever the gap is, I'll be there...

 Van administratieve handelingen tot advies op het gebied van marketing. Met een pro-actieve aanpak werk ik aan allerlei  klussen waar dat nodig is. 

Diverse taken

* Maken van instructievideo's

* Advies over gebruikersvriendelijkheid website

* Administratieve handelingen

* Denktank  betreffende verschillende  online klantgerichte vraagstukken

Host 

NAD Benelux
20152016

Ontvangen van gasten, aanspreekpunt zijn en kennis delen over de aanwezige audioproducten.

Zangeres/manager

Naomi Sonneveld
20102016

Manager en zangeres van diverse muzikale projecten. 

Education

Master Beleid, Communicatie & Organisatie

Vrije universiteit
20142016

In deze master heb ik gekozen voor de toespitsing op 'Strategie en Identiteit'. Hierbij richt je je op de strategische keuzes van organisaties en de gevolgen daarvan op het gedrag van medewerkers en teams in organisaties. Daarnaast heb ik veel geleerd over de invloed van individuele en groepsidentiteit op organisatieprocessen en uitkomsten. 

Ik heb geleerd om resultaten van sociaal0wetenschappelijk organisatie onderzoek te beoordelen, op te zetten en uit te voeren. 

Ik beschik over het vermogen om complexe situaties en vraagstukken op het terrein van beleid, communicatie en organisatie te analyseren en te adviseren omtrent te volgen handelwijzen. 

Hierbij ga je dieper in op de identiteit van organisatie en medewerkers, en je onderzoekt hoe organisaties intern strategieën ontwikkelen om zich zo goed mogelijk te positioneren.  Ik heb geleerd om constant de vraag te stellen hoe organisaties en hun medewerkers zich positioneren in de markt, de samenleving, de cultuur en de sociale netwerken waarin zij actief zijn. 

Bachelor Bestuurskunde & Organisatiewetenschap

Vrije Universiteit
20102014

Bestuurskunde en Organisatiewetenschappen is een zeer brede opleiding. Binnen deze opleiding verdiep je je in het functioneren van de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Ik heb geleerd hoe overheidsbeleid uitpakt in de praktijk van organisaties en hoe innovatieve veranderingen op de werkvloer hun weerslag hebben op beleid. Ik leerde kritisch kijken naar de wijze waarop verschillende organisaties samenwerken om maatschappelijke problemen aan te pakken.  Hierbij kwamen verschillende thema's aan bod zoals: communicatie op de werkvloer, besluitvorming in de politiek en cultuur binnen de organisatie.

Development studies

Vrije universiteit
20132013

Hierbij maakte ik een verdiepingsslag in politicologische en ontwikkelingsvraagstukken. Thema's als duurzaamheid, cultuur, burgerschap, globaal politieke economie en reputatie management.  

Stages

Onderzoeker smart-governance project

Voor mijn afstudeertraject heb ik mijn eigen onderzoeksproject opgezet naar disaster-management. Ik ben hiervoor naar de Filippijnen gegaan om te onderzoeken hoe de verschillende coördinatielagen rondom de hulpverlening van de Tyfoon Haiyan zich hebben ontwikkeld. Hiervoor heb ik interviews gehouden bij o.a. RedCross, Save the Children, IOM, Oxfam, National Disaster Risk Reduction Council, lokale overheidsinstanties, journalisten en slachtoffers.  Daarnaast heb ik ook verschillende hulpverleningsprojecten in de rampgebieden bezocht.

Uit mijn onderzoek bleek dat coördinatie in de praktijk meerdere lagen en middelen en dat beleid geen statisch gegeven is maar op verschillende overheidsniveaus haar eigen dynamiek kent. Tegelijkertijd zijn de verschillende coördinatielagen juist cruciaal voor een effectieve disaster respons.

Mijn onderzoek heeft tot een mooi resultaat geleid waardoor ik met 'genoegen' ben afgestudeerd en mijn begeleiders aan de VU hebben aangeboden om gezamenlijk het onderzoek te publiceren in een vaktijdschrift.

 

assistent veranderingsconsultant REAAL

 Het maken van de juiste vertaalslag om de reorganisatie van de AOV afdeling bij Reaal in de juiste banen te leiden was hier mijn voornaamste taak. 

Door middel van interactieve presentaties, interviews en workshops wist ik de medewerkers te betrekken in het veranderingstraject . Deze werkzaamheden hebben een sleutelrol gespeeld in het succes van de reorganisatie bij Reaal. 

Denktank Axellclaims

Advies en denktank betreffende website, visie en klantvriendelijkheid.