Download PDF

Trần Hoàng Nam

Cử nhân quản trị dự án và nhân sự

Work experience

Feb 2014Jun 2014

Thực tập sinh - Phòng Quản trị Nhân sự

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro

- Làm quen với mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng công ty

- Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các Phòng, Ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc...

- Phối hợp triển khai xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy phát triển nguồn nhân lực, các nội quy, quy chế, quy định, cơ chế quản lý điều hành, tuyển dụng, đào tạo...

Aug 2013Jan 2014

Thực tập sinh - Trung tâm Chăm sóc Khách hàng

Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội

- Tiếp nhận và tổng hợp yêu cầu của khách hàng

- Truyền đạt thông tin, yêu cầu với các phòng ban trong Công ty

- Kiểm tra, đôn đốc hiệu quả xử lý yêu cầu của khách hàng và chuyển thông tin phản hồi

- Đề xuất kế hoạch đào tạo, hoàn thiện kỹ năng cho nhân viên của trung tâm

Education

Sep 2011Jun 2014

Conduite de Projets et Ressources Humaines

Université de Toulon

Chương trình Cử nhân thực hành liên kết giữa Đại học Toulon và Đại học Thương Mại với môi trường đào tạo chú trọng tính thực tiễn với việc cung cấp nhiều cơ hội thực tập quý giá giúp học viên được sớm hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp từ kinh nghiệm làm việc thực tế.

Portfolio

Dự án đã tham gia:

- Lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá một khóa đào tạo ngắn hạn tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng lễ tân, đối ngoại cho nhân viên công ty Thương mại Hà Nội Hapro ngày 19 - 26/4/2014

- Tiến hành điều tra khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của Công ty  Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội và đề xuất phương án đào tạo cho nhân viên Trung tâm Chăm sóc Khách hàng 1900 1222

Skills

Tinh thần trách nhiệm

Hoạt động tích cực, luôn chủ động giám sát tiến độ, mức độ hoàn thành công việc được giao

Khả năng thích ứng 

Ham học hỏi, sẵn sàng tiếp xúc cùng nhiều lĩnh vực công việc với thời gian linh hoạt, có khả năng làm việc độc lập hay theo nhóm

Tin học văn phòng

Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point...