Printing tool Download PDF

Formació Acadèmica

Setembre 2008Setembre 2014 

Diplomatura Treball Social

UNED
Setembre 2004Setembre 2006

CFGS Integració Social

Bemen-3
Setembre 1995Setembre 1998

CFGS Telecomunicacions

Bemen-3
Setembre 1991Setembre 1995

Técnic Especialista en Electrònica Industrial

Bemen-3

Experiència Laboral

Novembre 2016Actualitat

Referent Tutelar Salut Mental

Fundació  del 3er Sector

Gestió casos amb persones amb capacitar d'obrar modificada, àmbit salut mental (Trastorn Mental Sever).

Gestió econòmica, sanitària i social.

Tutor pràctiques Grau Treball Social, Practicum II, (Octubre 2018 - Gener 2019) 305h, en col·laboració Universitat de Barcelona

Juny 2012Octubre 2016

Educador en Llar-Residencia

Fundació Pere Mitjans

Atenció directa/indirecta amb persones en l''ambit de la diversitat funcional (discapacitats intel·lectuals, físiques i sensorials)

Redacció de PSI, memòries anuals, seguiments mèdics

Gestió de la llar- residencia

Resolució de conflictes, tasca educativa directa, implementació de resultats esperats.

Juny 2010Juny 2012

Educador al CREI "El Pedrenyal"

Plataforma educativa

Educador de substitucions al CREI, desenvolupant tasques d'atenció directa, acompanyaments mèdics i resolució de conflictes

Setembre 2008Març 2009

Educador al CRAE "Comtal"

Fundació Comtal

Educador al CRAE, desenvolupant  funcions d'atención directa, coordinació amb EAIA referent, realitzant PEI i  ITSE

Juny 2008Març 2009

Educador-Tallerista Electricidad UEC "La Salle"

Fundació Comtal

Educador-Tallerista a Unidad de Escolarització Compartida, desenvolupant tasques de formació acadèmica   de tecnología (electricitat)del curriculum adaptat d'ESO

Setembre 2005Setembre 2008

Educador en Llar-Residencia

Fundació Pere Mitjans

Atenció directa/indirecta amb persones en l''ambit de la diversitat funcional (discapacitats intel·lectuals, físiques i sensorials)

Redacció de PSI, memòries anuals, seguiments mèdics

Gestió de la llar- residencia

Resolució de conflictes, tasca educativa directa, implementació de resultats esperats.

Març 2005Setembre 2005

Educador en Residencia "La Gespa"

Prodis

Educador a residència. Atenció directa a persones amb diversitat funcional

Experiència No Laboral

Pràctiquess de Treball Social a Justicia Juvenil, Servei  de Mediació i Assesorament Tècnic (S.M.A.T.)

Voluntari alCentro de Esplai Escletxa (1995-2008), Monitor de lleure

Voluntariat a "Sense Sostre" (2000-2002) en llar d'acollifa a  persones sense llar.

Títuls Extraoficials

Monitor de Lleure (fundacion pere tarres)

Carnet B