Download PDF

Work experience

Feb 2011Present

Resursvägledare/coach

Personalstrategerna

Planerar och organiserar arbetet med att coacha människor med funktionsnedsättning. Ansvarar för utbildningar och arbetsgivarkontakter.

Mar 2010Dec 2010

Jobbcoach

Arbetsförmedlingen Skellefteå
 • Coachat kunder att aktivt söka arbete genom kartläggande och motiverande samtal.
 • Relationsskapande arbetsgivarkontakter.
 • Planerade och genomförde utbildningar.
 • Granskat av ansökningshandlingar.
 • Administrerade och var sekreterare enligt rullande schema.
 • Initierade en uppskattad temadag med fokus på jobbsökande och ansvarade med stor framgång för arbetsgruppen vid planering och genomförande.
Aug 2008Dec 2009

Projektledare

Gällivare Kommun

Projektledare på Flyktingmottagningen för ett projekt vars syfte var att nyanlända flyktingar snabbare och lättare ska komma ut på arbetsmarknaden.

 • Ansvarade för projektets drift och ekonomi.
 • Genomförde utvärderingen  och slutrapportering av projektet.
 • Verkade som ordförande/sekreterare i styrgrupp och projektgrupp.
 • Tog fram underlag för kartläggningsintervjuer.
 • Genomförde omvärldsanalys.
 • Utbildade handledare och och tog fram handledarmaterial.
Sep 2007Jul 2008

Butiksbiträde

Ohlssons Tyger

Ansvar för beställningar och varuexponering samt sedvanligt butiks- och lagerarbete.

May 2007Sep 2007

Vårdbiträde

Skellefteå Kommun

Vårdbiträde med ansvar för medicinering, daglig omvårdnad och kost.

Jan 2007Sep 2007

Varuplockare/Informatör

Studentconsulting
 • Varuplockare på Coop Forum Skellefteå.
 • Informatör på Skellefteå Kraft. Kontaktade potentiella kunder med avtalsförslag.
Aug 2002Aug 2006

Butiksbiträde

Euro Sko

Extraarbete under studier. Sedvanligt butiks- och lagerarbete.

Education

Aug 2007Jan 2008

Umeå Universitet

Grunderna i juridiskt arbete.

Aug 2006Jan 2007

Umeå Universitet

Fristående kurs i Genusvetenskap.

 • Metodstudier
 • Teoristudier
 • Statistikstudier
Aug 2002Jun 2006

Filosofie Magister

Linköpings Universitet

Tvärvetenskaplig magisterutbildning inom samhälls- och beteendevetenskap.

 • Teoretisk bredd och metodfördjupningar.
 • Fokus på analys av konkreta samhällsfrågor.
 • Blandning av grupparbeten och självständigt sökande av kunskap, alltid med ett kritiskt tänkande.
 • Examinationer genom diskussionsseminarier, grupparbeten och egen textproduktion.
 • Magisteruppsats: Oproblematiska problem? Gymnasielevers uppfattningar om, och upplevelser av jämställdhet.

Datakunskaper

 • Microsoft Office                        Mycket goda kunskaper
 • Webbtjänster                          Mycket goda kunskaper
 • Windows                                  Mycket goda kunskaper
 • Sociala Medier                        Mycket goda kunskaper

Om mig

Som person är jag drivande och initiativtagande och tar gärna ansvar för att ro projekt och uppgifter i hamn. Vidare är jag flexibel och organiserad, sätter mig snabbt in i nya arbetsuppgifter och skapar mig en överblick av vad som ska göras. Har lätt för att skapa relationer och upprätthålla och utveckla dem.

Intresserad av människor, att läsa, umgås med vänner, träna, vara ute i naturen.

Bor i Skellefteå med min sambo. Räds varken resor i arbetet, pendling eller flytt, utan ser det som utvecklande och utmanande.

Ideella engagemang

Rädda Barnen                                                Projektledare                                                           2007

 • Verksam som projektledare för ELLEN-projektet i Skellefteå.

Norrköpings tjejjour                                        Styrelseledamot                                                    2006

 • Delaktig i utformande av stadgar och jourarbete samt ansvarig för marknadsföringsgruppen när jouren bildades.

Rädda Barnen                                                Norrköping                                                               2006

 • Projektledarutbildning för ELLEN-projektet.

Rädda Barnen                                                 Samtalsledare                                                        2004-2005

 • Samtalsledare inom ELLEN-projektet i Norrköping för två tjejgrupper med fokus på medvetandegörande samtal och övningar för att stärka självkänslan.

Mål

Brinner för positivt förändringsarbete hos både organisationer och individer. Söker ett arbete där mitt sinne för ordning och administration kommer till sin rätt och där jag får möjlighet att jobba med utveckling.

Mitt mål på några års sikt är att arbeta med att utveckla metoder och samarbetsformer att använda i verksamhetsutveckling och förändringsprojekt.

Skills

Italienska
Engelska

Certifications

Körkort

B