Download PDF

 HOÀNG TÂN MÙI

Bất cứ nơi nào bạn đặt chân đến, hãy đến đó bằng cả trái tim

Work experience

Quản lý sản xuất chuyền

Công ty TNHH Johoku Hải Phòng chi nhánh thái bình
  • Quản lý sản công nhân trên chuyền
  • Quản lý nguyên vật liệu sản xuất
  • Quản lý phương pháp và kỹ năng làm việc của công nhân để tạo ra sản lượng tối đa
  • Quản lý máy móc hoạt động trên chuyền
  • Quản lý bất thường và cách giải quyết