Printing tool Download PDF

Work experience

Dec 2008Present

consultant

Almeloo Organisatie advies

MKB bedrijven adviseren in de bedrijfsvoering van met name operationele activiteiten binnen het bedrijf.

Dec 2008Apr 2010

Secretaris Verenigingszaken

OBN

Samen met directeur OBN vormen van het MT OBN, opzetten ledenservicesysteem, organisatie ledenwerving (aansturen ledenwervers, zijnde vrijwilligers), aansturen secretariaat OBN, 4 medewerkers(secretariaat reorganiseren naar nieuwe verenigingsstructuur).

Resultaat:

·Aanzet voor reorganisatie ledenservicesysteem (samenhangend pakket bedrijfsspecifieke verzekeringen, kortingen op materialen, etc.).

·Vernieuwde opzet ledenwerving (structuur en uitvoering): in 2009 26% groei nieuwe leden.

Sep 1998Dec 2008

Branchemanager

Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven

Ondersteuning bestuur COM in de belangenbehartiging voor de mechanisatiebedrijven in de landbouw en groenvoorzieningsector, aansturen secretariaat COM en COM-keur ( 2 medewerkers) en projectaansturing COM-keur, OBMech en www.agrimachines.nl.

Resultaat:

·Opzet en uitbouw van COM-keur: landelijk inspectiesysteem voor arbeidsmiddelen in de agrarische en tuin- en parksector. In korte tijd landelijke bekendheid en meer dan 70.000 inspecties (vrijwillige inspectiesysteem).

·Verantwoordelijk voor opzet en uitbouw van www.agrimachines.nl: een website voor gebruikte machines en werktuigen. Is later overgenomen door een van de automatiseerders in de agrotechniek.

·Leiding geven aan/projectverantwoordelijke voor de opzet van OBMech, een nieuwe opleidingsstructuur voor monteurs. Zowel opzet landelijke organisatie alsook de opzet van regionale invulling van het OBMech. Na deze opzet is OBMech als zelfstandige organisatie in nauwe samenwerking met COM verder uitgebouwd.

May 1995Aug 1998

senior technisch onderzoeker

IMAG

Onderzoek op het gebied van arbeid en efficiëntie in de agrarische sector.

Project: managementsysteem bestemd voor volièrestallen omzetten naar managementsysteem voor legbatterijen.

Meegewerkt aan o.a. opdracht verzekeraars om arbeidsongeschiktheidpercentage vast te stellen

Jan 1990Apr 1995

deskundige landbouwwerktuigen / deskundige simulatietechnieken

IKC Veehouderij
Jan 1989Dec 1989

Bedrijfsvoorlichter

Consulentschap voor de Veehouderij
Aug 1985Dec 1988

docent agrarische techniek en agrarische economie

Middelbare Agrarische School

Education

Aug 1980Jun 1988

Nederlandse Landbouw

CAH

Afstudeerrichting: Nederlandse Landbouw:

Specialisatie : rundveehouderij, extra keuzevakken: paardenhouderij, verkoopbevordering

Feb 1983Jun 1985

2e/3e graads lerarenopleiding Agrarische Techniek

STOAS Hogelschool

specialisatie:- agrarische techniek

-(agrarische) economie

Aug 1977Jun 1980

RijksMiddelbare Landbouwschool
Aug 1974Jun 1977

GSG

Competenties

  • Analytisch vermogen goed ontwikkeld.
  • Kan zowel individueel als in teamverband werken.
  • Neem graag initiatief.
  • Snel tot de kern van een probleem komen; hoofd- en bijzaken
  • Aansturen / coachen medewerkers.
  • Organisatorisch sterk ontwikkeld, zowel voor mezelf als bijaansturen medewerkers.
  • Snel kunnen inwerken in nieuwe werkomgeving

Vaardigheden

TalenEngels vloeiend

Duits vloeiend

Pc-vaardighedenMS Office uitstekend

Nevenactiviteiten

2010 – hedenBestuurslid DTC

2008– hedenLeider jeugd voetbalteam (E-jeugd)

2005 – 2008Ouderraad basisschool: lid / voorzitter

1998 – 1999Driebergse Toerclub:voorzitter commissieCyclosportieve

1990 – 1998Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA:

voorzitter vaksectie landbouw

lid werkgroepen en commissies

Hobby’sTuinieren

Fietsen (racefiets en ATB)

Aanvullende opleidingen

2010Workshop Veranderingsmanagement

2009Workshop leidinggeven en/of organiseren (Competence course VPN, Verenigingsprofessionals Nederland)

2007-2008Strategiebepaling brancheorganisaties (intern Metaalunie, uitgevoerd TNO);

2006Projectmanagement: projectleidersvaardigheden (Schouten&Nelissen);

2004Enkele modules “verenigingsmanager” (VU Amsterdam);

2002Snellezen;

1994Inzicht in onderhandelen;

Simuleren en specificeren, PAO – informatica

Statistical Process Control

1993NIMA A;

Projectmatig werken (PMW);

Klantgericht IKC;

1992Inzicht in invloed (training effectief gedrag);

Schriftelijk studiemateriaal (intern IKC)

Functioneel schrijven (intern IKC)