Work experience

Work experience
Dec 2008 - Present

consultant

Almeloo Organisatie advies

MKB bedrijven adviseren in de bedrijfsvoering van met name operationele activiteiten binnen het bedrijf.

Dec 2008 - Apr 2010

Secretaris Verenigingszaken

OBN

Samen met directeur OBN vormen van het MT OBN, opzetten ledenservicesysteem, organisatie ledenwerving (aansturen ledenwervers, zijnde vrijwilligers), aansturen secretariaat OBN, 4 medewerkers(secretariaat reorganiseren naar nieuwe verenigingsstructuur).

Resultaat:

·Aanzet voor reorganisatie ledenservicesysteem (samenhangend pakket bedrijfsspecifieke verzekeringen, kortingen op materialen, etc.).

·Vernieuwde opzet ledenwerving (structuur en uitvoering): in 2009 26% groei nieuwe leden.

Sep 1998 - Dec 2008

Branchemanager

Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven

Ondersteuning bestuur COM in de belangenbehartiging voor de mechanisatiebedrijven in de landbouw en groenvoorzieningsector, aansturen secretariaat COM en COM-keur ( 2 medewerkers) en projectaansturing COM-keur, OBMech en www.agrimachines.nl.

Resultaat:

·Opzet en uitbouw van COM-keur: landelijk inspectiesysteem voor arbeidsmiddelen in de agrarische en tuin- en parksector. In korte tijd landelijke bekendheid en meer dan 70.000 inspecties (vrijwillige inspectiesysteem).

·Verantwoordelijk voor opzet en uitbouw van www.agrimachines.nl: een website voor gebruikte machines en werktuigen. Is later overgenomen door een van de automatiseerders in de agrotechniek.

·Leiding geven aan/projectverantwoordelijke voor de opzet van OBMech, een nieuwe opleidingsstructuur voor monteurs. Zowel opzet landelijke organisatie alsook de opzet van regionale invulling van het OBMech. Na deze opzet is OBMech als zelfstandige organisatie in nauwe samenwerking met COM verder uitgebouwd.

May 1995 - Aug 1998

senior technisch onderzoeker

IMAG

Onderzoek op het gebied van arbeid en efficiëntie in de agrarische sector.

Project: managementsysteem bestemd voor volièrestallen omzetten naar managementsysteem voor legbatterijen.

Meegewerkt aan o.a. opdracht verzekeraars om arbeidsongeschiktheidpercentage vast te stellen

Jan 1990 - Apr 1995

deskundige landbouwwerktuigen / deskundige simulatietechnieken

IKC Veehouderij
Jan 1989 - Dec 1989

Bedrijfsvoorlichter

Consulentschap voor de Veehouderij
Aug 1985 - Dec 1988

docent agrarische techniek en agrarische economie

Middelbare Agrarische School

Education

Education
Aug 1980 - Jun 1988

Nederlandse Landbouw

CAH

Afstudeerrichting: Nederlandse Landbouw:

Specialisatie : rundveehouderij, extra keuzevakken: paardenhouderij, verkoopbevordering

Feb 1983 - Jun 1985

2e/3e graads lerarenopleiding Agrarische Techniek

STOAS Hogelschool

specialisatie:- agrarische techniek

-(agrarische) economie

Aug 1977 - Jun 1980

RijksMiddelbare Landbouwschool
Aug 1974 - Jun 1977

GSG