Download PDF

Education

Sep 1991Jun 1995

Mašinski tehničar

Srednja Mašinska Škola

Work experience

Nov 1998Present

IT

Škola za osnovno obrazovanje odraslih "Sveti Sava"

Angažovanost na radnom mestu medijatekara:  - instalacija, razvoj, održavanje, konfigurisanje i administracija računarskih mreža, operatvnih sistema i softverskih aplikacija,- izrada i održavanje finansijskih i drugih računarskih programa,- marketing škole - izrada medijskih i web prezentacija,- izrada vizuelne nastave,- obuke nastavnika i trećih lica za rad na računaru i stručna usavršavanja (održavanje kurseva odobrenih rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu),- koordinacija upisa učenik u srednje škole za Južnobački i Sremski okrug,- pisanje i realizacije projekata…Angažovanost na radnom mestu šefa tehničkog održavanja:- adaptacije i renoviranja školske zgrade,- tekuće i investiciono održavanje,- sprovođenje javnih nabavki i opremanje,- izrada finansijskih planova,- planiranje i izrada projekata…

Summary

• Član Mense.• Vozačka dozvola “B” kategorija.• Poznavanje engleskog jezika

MCTS

MCITP

MCP

Portfolio

Relevantna Iskustva

• Desetogodišnje iskustvo u okviru računaskih tehnologija, operativnih sistema, mrežne komunikacije, programa i programskih jezika.• Instaliranje, konfiguracija i administracija Microsoft Windows Server-a 2003 i 2008.• Sertifikati “Multimedija u savremenoj nastavi”, CNTI (Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike),program akreditovan u Ministarstvu prosvete i sporta br. 334/2002. • Održavanje računara i računarske opreme.• Izrada medijskih i web prezentacija.

Relevantni Seminari

• “Modeli i procesi evoluacije u obrazovanju” i moduli “Interaktivni pristup u obrazovanju odraslih”, Društvo za obrazovanje odraslih, Institut za pedagogiju i andragogiju fakulteta u Beogradu, IIZ/DVV - Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza za obrazovanje odraslih.

Palić, 2003-2004.• “Xpert - European Computer Passport” Društvo za obrazovanje odraslih, IIZ/DVV - Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza za obrazovanje odraslih.

Niš, 2003.• EAEA Seminar – Project Management, predavač: Ellinor Haase (General Secretary of EAEA) European Association for the Education of Adults, Društvo za obrazovanje odraslih, IIZ/DVV - Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza za obrazovanje odraslih.

Beograd, 2002.

Certifications

MCITP - Enterprise Administrator

Microsoft Corporation