Printing tool Download PDF

Work experience

Sep 2011Present

CEO

UCIT Services AS

Daglig leder og teknisk ansvarlig

Drift av datacenter for egenproduserte nettskytjenester basert på løsning fra Swyx Solution AG.

Teknisk- og salgs-støtte for norske partnere/forhandlere til Swyx Solutions AG.

Apr 2009Jan 2012

Teknisk Direktør

UCIT Nordic AS

Ansvarlig for drift og utvikling av tjenester og produkter. Sørget for teknisk support til partnere. Ansvarlig for interne IT-løsninger.

Sep 2006Mar 2009

Produkt ansvarlig IPT

YIT Building Systems AS

Ansvarlig for å utvikle vår portefølje innen Unified Communication (UC) løsninger, med fokus på tjenester for operatørmarkedet (TSP). Går aktivt inn for å fremme gode relasjoner mellom vår produsent og vår egen organisasjon gjennom å skape forståelse for kulturforskjeller i markedet, samt salgstrening for våre selgere.

Medlem av Swyx AG Beta test program og T.A.G. (Trusted Advisory Group) et initiativ Swyx AG har for å koordinere tilbakemeldinger fra markedene de opererer i.

Jan 2006Aug 2006

IT Tekniker

YIT Building Systems AS

Hovedsaklig engasjert i implemetering av UC løsninger hos våre kunder, samt installasjon av Scala InfoChannel hos Norges største private aktør innen undervisning. Prosjektet omfattet koordinering av server installasjoner, visnings PCer og LCD skjermer.

Begynte i denne periode også å markedsføre vårt UC produkt til flere aktører innen ISP (Internet Service Provider) og TSP (Telephony Service Provider), samt styrke vår posisjon ved å hente inn flere forhandlere.

Var også ansvarlig for teknisk support til våre kunder og egen salgs organisasjon. Oppnådde gode resultater i dette arbeidet med vellykkede prosjekter og gode tilbakemeldinger på kundetilfredstillelse.

Mar 2001Dec 2005

Tekniker

Siemens Installasjon AS

Ansvarlig for teknisk koordinering mellom leverandør i USA og egen organisasjon i forbindelse med utvikling av Video On Demand systemer for hotell og institusjoner. Systemet ble implementert i flere store hoteller i Norge. Som ansvarlig for kundesupport tok jeg initiativet til å utvikle et WEB basert support system som bidro til å forbedre kundeservice nivået. Gjennom dette prosjektet utviklet jeg ferdigheter innen nettverk og server administrasjon og vedlikehold.

I denne perioden introduserte jeg også IP Telefoni som en forretningsmulighet, og deltok aktivt i etablering av produktportefølje og ’go-to-market’ strategier.

Aug 1994Mar 2001

Felt tekniker

Siemens Installasjon AS

Nøkkelperson i Siemens sin satsning på SMB markedet for Siemens digitale telefonsentraler, HiCom (senere HiPath). Kundesupport og salgs-støtte til selgere innen dette segmentet. Innvolvert i strategi arbeid rundt dette produktsegmentet og oppnådde gode resultater innen kundetilfredstillelse.

Aug 1992Aug 1994

Lærling Telekommunikasjonsmontør

Siemens Installasjon AS

Engasjert i store og små prosjekter som omfattet sikkerhetsutstyr, data og telefoni nettverk, fiber optiske nettverk, brannalarm systemer og TV overvåknings systemer.

Education

19911992

VK1 Elektronikk

Sogn Videregående Skole

Elektronikk og mikroprosessorer. Oppnådde gode karakterer og ble anbefalt til lærlingplass hos Siemens Installasjon AS.

19901991

VK1 Automatiker

Sogn Videregående Skole

Automasjon og prosessrelatert fag. Oppnådde gode karakterer var kjent som en elev som viste god forståelse for faget og som jobbet kreativt og effektivt.

19891990

Grunnkurs Elektro

Lambertseter Videregående Skole

Fag relatert til elektro og eletronikk utdannelse. Oppnådde ved flere anledninger høyeste karakter ved termin og eksamens prøver.

Fritidsinteresser

Fotografering og videoproduksjon

Litteratur

Frivillig arbeid

Oppsummering

Meget god forståelse for både teknologien og forretningsmessige aspekter ved telekommunikasjon. Viser stor lojalitet til arbeidsgiver og beslutninger. Lang praktisk erfaring i å introdusere ny teknologi til egen organisasjon og til kunder. God evne til å forstå og løse tekniske utfordringer kunder og partnere står overfor.

Språk: Norsk og Engelsk flytende, behersker Spansk.

Kompetanse

Kjernekompetanse innen nettverk, Windows-server drift og vedlikehold, Unified Communication design og implementasjon, desktop og server virtualisering, samt design og drift av datacenter tjenester.

Superbruker kompetanse innen kontorrelatert programvare.

Har også kunnskap om IIS, ASP, VB Script, PHP, database administrasjon og SQL server.

Certifications

Aug 2011Present

HMS Kurs for øverste leder

Online HMS