Download PDF

Podsumowanie

Jestem absolwentką  Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

W 2016 roku ukończyłam studia podypomowe na tym samym wydziale na kierunku Coaching i Mentoring Organizacyjny

Podczas studiów pracowałam w Międzynarodowym Centrum Przedsiębiorczości w Budapeszcie, gdzie zajmowałam się badaniami nad zatrudnialnością absolwentów szkół wyższych oraz rozwojem przedsiębiorczości wśród kobiet.

Obecnie pracuję jako kierownik biura  w firmie consultingowej i doradztwa biznesowego.

Historia zatrudnienia

Styczeń 2017obecnie

Astystent Zarządu

MPK- Łódź Sp. z  o.o.
 • Współpraca z Zarządem w zakresie terminowej realizacji codziennych obowiązków
 • Przygotowywanie raportów oraz analiz o charakterze operacyjnym, finansowym i marketingowym
 • Efektywnobsługę procesu komunikacji w zakresie korespondencji oraz przekazywania informacji
  w organizacji
 • Monitorowanie dokumentów Zarządu z uwzględnieniem priorytetów
 • Współpraca ze wszystkimi szczeblami firmy
 • Administracja systemu funkcjonowania Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem spraw priorytetowych
  o poufnym i wrażliwym charakterze
 • Monitorowanie terminowej realizacji ustalonych zadań
 • Współpraca ze wszystkimi szczeblami firmy
Grudzień 2016Styczeń 2017

Manager biura

Verva Group

Zarządzanie zespołem oraz monitorowanie na bieżąco osiąganych efektów

Aktywne inicjowanie działań 

Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych

Organizacja oraz przeprowadzanie spotkań z klientami

Organizacja szkoleń dla pracowników

Koordynacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Odpowiedzialność za prawidłowy przepływ informacji

Wrzesień 2014Styczeń 2016

Purchasing officer 

Infosys BPO (Łódź, Polska)

Dbanie o profesjonalną obsługę klienta, współpracę z dostawcami oraz współpracownikami,

Rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z aprobowaniem oraz realizacją zamówień,

Kontakt z dostawcami w ramach egzekwowania niezrealizowanych zamówień,

Przygotowywanie wysokiej jakości raportów,

Współpraca przy usprawnianiu procesu.

Listopad 2013Luty 2014

Stażysta i współpracownik

Międzynarodowe Centrum Przedsiębiorczości (Budapeszt, Węgry)

Współpraca z międzynarodowym konsorcjum Praxis przy przygotowywaniu konferencji naukowych,

Wymiana mailowa z partnerami biznesowymi Praxis,
Edycja książki Praxis,
Współpraca przy międzynarodowym projekcie 'Wings"związanym ze wspieraniem przedsiębiorczości wśród kobiet,

Zbieranie materiałów oraz przygotowywanie prezentacji konferencyjnej na temat bezrobocia w Polsce,

Pomoc w przygotowywaniu artykułów  naukowych związanych z tematyką zatrudnialnością wśród absolwentów szkół wyższych,

Tłumaczenie artykułów naukowych z języka polskiego na angielski,

Tłumaczenie artykułów naukowych z języka angielskiego na polski,

Współpraca przy przygotowywaniu projektów związanych z pozyskiwaniem środków unijnych,

Współpraca przy tworzeniu ebooka,

Promowanie Centrum w mediach społecznościowych,

Ocena, edytowanie oraz formatowanie tekstów naukowych.

Lipiec 2011Sierpień 2011

Wolontariusz

AISEC (Jaipur, Indie)

Praca z dziećmi w slumsach,

Nauka angielskiego w lokalnych slumsach,

Współpraca, prowadzenie negocjacji z dyrekcją lokalnej szkoły,

Współpraca z lokalną organizacją charytatywną JK SMS,

Przygotowywanie i realizacji tzw. street plays,

Przygotowywanie case study:  https://www.youtube.com/watch?v=0nldb7g8SIw

Wykształcenie

Październik 2015Czerwiec 2016

Studia podyplomowe

Uniwersytet Łódzki

Coaching i mentoring organizacyjny

Październik 2014Październik 2012

Studia magisterskie

Uniwersytet Łódzki, wydział Ekonomiczno- Socjologiczny

Tytuł pracy magisterskiej "Rola ropy naftowej w bilansach handlowych Afrykańskich krajów członkowskich OPEC"

Specjalizacja: Biznes na rynkach międzynarodowych

Październik2009Lipiec 2012

Studia licencjackie

Uniwersytet Łódzki, wydział Ekonomiczno- Socjologiczny

Tytuł pracy magisterskiej "Wpływ członkostwa Turcji z UE na politykę rynku pracy"

Specjalizacja: Regiony z gospodarce globalnej

Zainteresownia

Podróze, couch surfing, taniec i akrobatyka.

Dodatkowe umiejętności

SAP

Obsługa komputera

Microsoft Office

Prawo jazdy kat. B


Cechy charakteru

Chęć do podejmowania wyzwań,

Łatwość w nauce,

Otwartość,

Zdolność do pracy w międzynarodowym zespole,

Entuzjazm,

Łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

Zdolność do dobrego zarządzania czasem.


Języki obce

Polski- język ojczysty

Angielski- bardzo dobra

Referencje

Agnieszka Klucznik-Toro

Założyciel i główny manager Międzynarodowego Centrum Przedsiębiorczości

Adres email:[email protected]
Numer telefonu: +36 302 49 55 80

Text section

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926. z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.