Printing tool Download PDF

     Vintergatan 5A, Lgh  1002

     661 32 Säffle

     0707369398

arbetserfarenhet

2014Present

Förening ledare och organisatör

Är ledare i Eritreansk kulturförening. Uppgift: att hitta på aktiviteter, ta beslut om aktiviteter och vara delaktig i genomförande av aktivitet. Är bra på att hitta på idéer och att fördela arbetet i gruppen. Kontrollerar processen, att arbetet vi bestämt oss att genomföra blir gjort. Är en god lyssnare och stödjer gärna andras idéer.  Hjälper grupper att utveckla språkförmåga (svenska), exempelvis att diskutera böcker. Vi har modersmålsundervisning. Vi anordnar fester. Vi har idrottsaktiviteter - ett fotbollslag som tränar flera gånger i veckan och spelar matcher. Anordnar även minnesstunder för personer i sorg.

Dec 2014Mar 2015

Studiehandledare

Praktik på Höglundaskolan. Ålder 6 -15. Arbetsspråk: Arabiska, tigrinja, engelska och svenska.  Var med i klassrummet. Följde med lärare och arbetade i tre olika klassrum. Mina arbetsuppgifter: stötta lärare vid undervisning och att ge stöd till elever som behövde extra förklaringar. Rättade elevernas böcker tillsammans med lärare. Var med på planeringsmöte inför kommande dags lektioner. Var rastvakt, tog han om eleverna på raster och på lunchtid

20132015

Språkstöd, Tolk

Arbetade för Roger Axelsson, etableringslots. Tolkade i ämnen som rör deltagares ansökan till olika myndigheter. Letade efter praktikplatser. Arbetsspråk: Tigrinja (modersmål), arabiska (bättre än tigrinja), engelska och svenska

20102011

Butiksbiträde, mataffär

Arbetade i en supermarket. Ordnade varorna i hyllorna. Gjorde inventering och fyllde på med nya varor från lagret. Hjälpte kunder med att hitta produkter. I mataffären fanns stapelvaror som socker och mjöl, färska grönsaker, frukt, fryst och färskt kött, drickor med mera.

Utbildning

2014Present

Gymnasium, vuxenutbildning

säffle lärcenter
Sep 2013Feb 2014

Grundskola, vuxenutbildning  

säffle lärcenter
20142014

Samhällsorientering

Miroi
Apr 2013Dec 2013

SFI, Svenska för nvandrare

säffle lärcenter
20132013

Meritportföljen

Hagfors
20132013

Yrkessvenska

Folkuniversitet, säffle
19962008

Grundskola och gymnasium

Språk

Svenska

ENGELSKA

Arabiska

Tigriniska

Datakunskaper

- Microsoft Office program.

Mål

- Att skaffa ett jobb där jag hanterar mina arbetsuppgifter bra och trivs i det jag jobbar med.
- Att utbilda mig vidare till ingenjör inriktning.


Problemlösare och idéspruta- personlighet

  • Började som barn att göra egna leksaker, exempelvis ett "värmande klot" som jag sett i en affär och gjorde en egen version av. Jag gjorde ett klot, ritade dit en symbol för värme och föreställde mig värmen och att det var precis som det jag sett. Jag gjorde egna flip-flop. Hittade på egna saker. Jag har mycket fantasi, som jag kan använda mig av på ett kreativt sätt. Kommer ständigt på förbättringsmöjligheter och lösningar på problem. 


  • Tycker om att utveckla nya datorprogram. Kan precisera funktionalitet, Har en vision om hur datorfönstret ska se ut, var knappar ska vara, men slutprodukten skulle ha blivit en dialog med programprogrameraren. 

  • När jag läste svenska på säffle lärcenter, kom jag på idee som skulle kunna utveckla lärande av språket. Samtalsrummet - ett elektroniskt samtalsrum mellan invandrare och svenskar. Syfte: ett muntligt rum, där samtalsledare fördelar samtalstid mellan deltagare. Olika rum med olika ämnen att diskutera. Förslaget om samtalsrum var att det skulle ha varit ett samarbete mellan lärare, programutvecklare och elever. Samtalsledarskapet skulle ligga hos elever och olika elever skulle driva det olika dagar. Skulle ha genomförts i Säffle, men lades på is. Fick istället kontakt med ett företag i Karlstad. De tyckte om idén, men såg inte att de inte kunde få några intäkter. Det skulle ha kunnat vara en reklamplats för etableringslotsföretag. Det skulle kunna ha varit en bra plats för att sälja begagnade böcker. 

  • Analysverktyg för elevers matematiknivå - När vi rättade matematikböcker på Höglundaskolan så framförde jag idéer om att göra ett förbättringsprogram på datorn. Föra in statistik på elever, var och en för sig, med diagram som visade elevernas nivå i matematik. Den idén gick inte vidare.