Download PDF

om mig

Projektledare och kommunikatör som gillar att driva olika typer av utvecklingsprocesser och att inspirera till att testa nytt. Jag är duktig på att skapa långvarig förändring och värdefulla resultat med hjälp av kommunikation. Mina främsta bidrag är min nyfikenhet och förmågan att röra mig i olika typer av branscher - alltid med tydligt fokus på kunden och målgruppen.

erfarenhet

Sept 2018Dec 2018
IKEA of Sweden, Älmhult

Project Leader

Projektledare för IKEAs kick-off event: Business Plan Focus Weeks, där alla IKEA-världens ledare bjuds in till en mässa i Älmhult för att gå igenom kommande års försäljningsstrategier, nya produkter och lösningar samt inspiration. Hela mässan är 3 veckor lång med 1000 deltagare/vecka.

Mitt ansvar:

 • Projektleda innehållet för mässan och sätta ramarna för arbetsprocessen: från brief till produktion, tidsplan och budget
 • Ansvara över ett team bestående av copywriter, mötesdesigners, lokalansvariga samt två externa byråer med tv-produktion och eventproduktion.
Sept 2016Aug 2018
Business Solutions, IKEA Group, Malmö

Communication Specialist

Som en del av kommunikationsteamet inom affärsutvecklingen jobbade jag nära Project Office och utvecklingsteamen som skapar lösningar för en global marknad. Jag var ansvarig för kommunikationen och förändringsledning inom utvecklingsområdena Web & eCommerce och Customer Fulfilment. Utöver detta har jag ansvarat för kommunikationen inom två globala projekt. Ett inom digital utveckling och ett inom Life-Cycle-Management. Mitt uppdrag i projekten var brett och jag var involverad genom hela leveransen.

 • Ansvarig för kommunikationsplan för nya affärslösningar, för att säkerställa långvariga effekter av projekten. Planen involverade både yttre (tekniska) och inre (beteendemässiga) aspekter
 • Drivit förändringsarbete i nära samarbete med projektledare och övrig ledning
 • Organiserat forum för kunskapsdelande och utbildat i digitala verktyg: Sharepoint, iMovie och Indesign.
Okt 2014Aug 2016
IKEA, Service Office, Shanghai

Learning & Development Specialist

 • Ansvarig för interna kommunikationsutbildningar och projektledarutbildningar (PPS)
 • Implementationsansvarig för nytt coorporate training system för medarbetare, samt implementerade nya kompetensprofiler för samtliga roller inom min avdelning
 • Initiativtagare och projektledare för flertalet Employer Branding-event och mässor.
Sept 2013Aug 2014
Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Projektledare & Huvudredaktör studentwebben

Projektledare:

 • Projektledare för ett team med tre utvecklare 
 • Ansvarig för resultat, budget och tidsplan
 • Kravställde bland annat ny app för scheman, single-sign-on för samtliga system.

 
Huvudredaktör:

 • Ansvarig för övergripande design, innehållsstruktur och utveckling av webbplatsen, student.slu.se
 • Samordning och utbildning av 50 Webbredaktörer
 • Utforma och implementera innehållsplan, samt uppföljning (Google Analytics)
 • Utvecklade närvaron på sociala medier (Instagram och Facebook). 

vidareutbildning

Maj 2016Maj 2016
IKEA  

Teamutveckling

3-dagars kurs för att bli certifierad teamutvecklare. Vi lärde oss hur man tar team till nya nivåer genom enkla men utmanande övningar och verktyg. 

Mar 2016Mar 2016
IKEA, Shanghai

Situationanpassat ledarskap

2-dagars utbildning som gav mig verktyg kring hur jag ska kunna förstå och anpassa min ledarstil efter medarbetarens behov för den unika situationen.

Okt 2014Aug 2015
IKEA, Shanghai

Autentic Leadership programme 

Programmet sträckte sig över nio månader och utvecklade mig som ledare. Fokus var att lära känna sig själv och att lära sig leda genom sina styrkor.

Mar 2014Mar 2014
Wenell, Stockholm

Praktisk projektledning

4-dagars kurs för projektledare med praktiska övningar och handfasta verktyg.

examen

Sep 2010Jun 2012
Lunds Universitet

Masterexamen i Strategisk Kommunikation

 • Marknadsföring: storytelling, CRM och Employer Branding
 • Organisationskommunikation: förändringskommunikation och ledarskap
 • PR & Kriskommunikation
Sep 2006Jun 2009
Uppsala Universitet

Kandidatexamen i Psykologi & Ekonomi

 • Psykologi: marknadsföringspsykologi och socialpsykologi
 • Företagsekonomi: budget, ledarskap och organisation.